Gå til hovedindhold

Viden om talent

Forsøg 7 - Science Talenter 2017 - Foto: Suong Christensen © Astra

Definition af talent

Talent er en særlig kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale.

Inden for talentudvikling i undervisningssammenhænge arbejder man med to grupper af børn og unge:

 • De talentfulde (ca. 10 - 15 % af en årgang)
 • De højtbegavede (ca. 1 - 2 % af en årgang)

Science Talenter har hovedfokus på den brede talentgruppe.

Naturvidenskabelige talenter er elever, som er gode til naturvidenskab og har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det er elever, der har viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats.

 

Fold ud - Kendetegn for talenter

Talenterne er ikke blot de indlysende dygtige eller begavede, som kan være lette at identificere. Nogle af talenterne kan også findes også blandt de skoletrætte og utilpassede børn og unge.

Nogle talenter kan være vanskelige at få øje på. Det kan skyldes, at de tilpasser sig, eller at de afstår fra at præstere det, de faktisk formår. Man taler om, at de underyder.

Samtidig ses eksempler på, at elever med særlige forudsætninger kan have faglige vanskeligheder på nogle områder, mens de på andre områder er langt forud for deres jævnaldrende.

Kendetegn for talenter kan være, at de:

 • har en god hukommelse
 • ofte har et højt aktivitetsniveau
 • lærer hurtigt
 • kan tænke og ræsonnere abstrakt
 • har stor almenviden'
 • har godt ordforråd
 • har stor viden inden for særlige områder

Talenterne kan også være præget af:

 • rastløshed
 • problemer med sociale relationer til jævnaldrende
 • urolig og forstyrrende adfærd
 • stille og indadvendt adfærd
 • manglende motivation for skolearbejde

Fold ud - Viden om talentretninger

Talent som kultur

Tror man på talent som kultur så vil man sige, at talentudvikling handler om at skabe talentudviklingsmiljøer. Fordi det er i miljøerne at ellers jævnt dygtige udøvere bliver fantastiske - fordi miljøerne giver både mulighed for at træne meget og træne på den rigtige måde og tiltrækker de rigtige udøvere. Er man overbevist om at træning som miljø gør forskellen, så handler talentudvikling om at skabe talentmiljøer - miljøer der fostrer talenter og styrker deres udvikling.

Medfødt talent

Medfødt talent har som udgangspunkt, at talent er noget, man har eller ikke har. Nogle har det perspektiv, at talent ligger i generne f.eks. som IQ, en særlig følsomhed, et særligt blik for noget eller tilsvarende. Andre at det nok primært skyldes medfødte faktorer eller træk, der bliver udviklet så tidligt, at det lige så godt kunne være medfødt. 

Hvis man “tror” på medfødt talent, så handler talentudvikling indlysende om at finde talenterne, så vil talentspotning være et primært fokus. Dem der er inspireret af medfødt talent, vil ofte henvise til forskning indenfor IQ-området, men også forskning der generelt peger på medfødt genialitet - med f.eks. Mozart, der komponerede sine første værker som 6-årig, som et godt eksempel.

Talent via træning

Talent via træning må næsten siges at have det modsatte fokus af medfødt talent. Her fokuseres på, at alle kan blive så gode som de vil - hvis de træner og øver sig. 

“Tror” man på talent via træning fokuserer man på, at det vigtigste er, at man giver udøverne mulighed for at træne og træne meget. Dem der er inspireret af talent via træning henviser f.eks. til Anders Ericsons forskning om 10.000 timer, forskning der peger på, at det netop er træningsmængden der gør forskellen mellem dem der bliver dygtige og dem der bliver helt utroligt dygtige.

Får du lyst til at fordybe dig endnu mere, så tilbyder Science Talenter og Københavns professionshøjskole stadig Danmarks eneste talentvejlederuddannelse målrettet grundskolelærere. 

Fold ud - Litteratur om talentudvikling

Anbefalede bøger

 • Talent i praksis
  Astra - det nationale naturfagscenters talentindsats Science Talenter 2021
 • Baltzer K., Kyed, O. & Nissen, P. (2014): Dygtig, dygtigere, dygtigst- talentudvikling gennem differentieret undervisning, Dafolo
 • Henriksen, K (2011): Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, dansk psykologisk forlag
 • Baltzer, K. (2019): Udfordrende undervisning Pædagogisk rækkevidde, Aarhus universitetes forlag
 • Lucas, B., Spencer, E. (2018): Developing Tenacity -Teaching learners how to persevere in the face of difficulty, Pedagogy for a Changing World, Crown House Publishing

Artikler om talentudvikling 

Podcast

 

Anbefalede rapporter 

 

 

De afsluttede projekter