Gå til hovedindhold

Affaldsforløb

Affaldsforløbet er et kort forløb til brugere af Explounauten. Forløbet kan anvendes som enkeltaktiviteter eller som et samlet forløb. Eleverne skal indsamle og sortere affaldet og derefter se på genanvendelsen af det indsamlede affald, samt eventuelt bestemme det indsamlede plastaffald.

I lærervejledningen, der sammen med aktiviteterne kan hentes som pdf, kan du se tidsplan og en kort introduktion til de forskellige aktiviteter til dette undervisningsforløb. I aktiviteter, der kræver en lidt længere introduktion, henvises der til selve aktivitetsbeskrivelsen. I øvelser, hvor det vil være hensigtsmæssigt for eleven at have et elevark, er dette anført.

Aktivitetssammensætningen skal ses som moduler, som du kan sammensætte i den rækkefølge, det giver bedst mening. Det kan være, at der er øvelser, som du vil undlade, eller at du ønsker en anden rækkefølge i materialet – alt efter den elevgruppe du underviser. Aktiviteterne kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

Lærervejledningen indeholder følgende aktiviteter:

  • indsamling af affald
  • sortering af indsamlet affald
  • sortering af plastaffald
  • bestemmelse af plast
  • hvordan får vi flere til at sortere affald?

 

Før klasserne kommer på besøg i Explonauten

Undervisningsforløbet om affald er udarbejdet til Explonauten. Forløbet forudsætter, at man har været på kursus hos Science Talenter.
 
Der er en række praktiske ting, der skal være på plads, før eleverne kommer på besøg i Explounauten. Aktiviteterne med indsamling og sortering af affald samt sortering og bestemmelse af plast kan med fordel foregå før besøget i Explonauten. Materialet til aktiviteterne vil være i Explonauten. På denne måde kan eleverne bruge tiden i Explonauten til at fabrikere genstande til deres kampagner.
 
Dette forløb er lavet, så aktiviteterne kan deles op, anvendes i vilkårlig rækkefølge eller udvælges, så de passer til den enkelte elevgruppe.