Lærere arbejder sammen
 • Talentvejlederuddannelse til gymnasielærere

Talentvejlederuddannelse til gymnasielærere

Science Talenters uddannelse til talentvejleder på gymnasieniveau

Målgruppen er talentkoordinatorer (uanset fagkombination) og andre fra gymnasiesektoren, som gerne vil:

 • have en bedre faglig forståelse af talentbegrebet 
 • kunne anvende forskellige talentmodeller i det daglige virke
 • have inspiration til udformningen af gymnasiets talentstrategi  
 • løfte den lokale indsats for talentfulde gymnasieelever 


Forløbet består af to kursusgange á to dage. I perioden mellem de to kursusgange skal deltagerne gennemføre et praktisk mindre talentprojekt på eget gymnasium, som skal formidles via en lille skriftlig opgave der afleveres inden 2. kursusgang (husk at afsætte tid til dette).

Der må også påregnes forberedelse i form af faglig læsning og refleksion til begge kurser.

astra girl

Fagligt indhold på uddannelsen

 • Talenttyper og talentspotning - introduktion til en række forskellige modeller og kritisk diskussion
 • Et sammenhængende talentprogram? Inspiration, udfordring og input til, hvordan man sammensætter et talentprogram for et gymnasium
 • Talentforløb - ideer til og udarbejdelse af konkrete talentforløb
 • De talentfulde elever i den daglige undervisning - konkrete øvelser
 • Samarbejde på langs - Ideer til samarbejde både med universiteter og grundskoler
 • Talent i gymnasiet - hvordan arbejdes der med talentfulde elever i gymnasiet?
 • Talentstrategi - hvad kan/skal/bør/må en talentstrategi indeholde?
 • Talentprogrammer - hvad findes der af tilbud i Danmark?

Tid og Sted

De to kursusgange er i 2023 placeret i efteråret.

1. kursusgang: 14. - 15. september 2023

2. kursusgang: 16. - 17. november 2023

Foregår hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø, med fuld forplejning samt overnatning på vores 'Talenthotel' i enkeltværelser (dog deles kursister to og to om toilet og bad).

Målgruppe

Målgruppen er talentkoordinatorer (uanset fagkombination) og andre fra gymnasiesektoren med interesse for talentudvikling.

Pris

8.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer materialer, overnatning i enkeltværelse og forplejning under begge kursusgange. 

Medlemmer af Science Talenters gymnasienetværk får 20% rabat.

Uddannelsen er støttet af Lundbeckfonden.

Tilmelding 

Tilmeld dig via formularen herunder. Deadline d. 1. sept. 2023

 
 
astra girl

Tilmelding til Talentvejlederuddanelsen GYM