Interview med talentvejleder
 • Talentvejlederuddannelse for grundskolen

Talentvejlederuddannelse for grundskolen

For dig, der interesserer dig for talentpleje og talentudvikling

Talentvejlederuddannelse for grundskolen gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Den består af 2 moduler, der løber hen over skoleåret, og giver samlet 20 ECTS-point.

 1. modul har fokus på identifikation af talentfulde og højtbegavede elever i grundskolen samt udvikling af talentprojekter
 2. modul har fokus på talentstrategi og vejledning.


Vi anbefaler på det kraftigste, at man tager begge moduler, da disse tilsammen udgør Science Talenters talentvejlederuddannelse for grundskolen.

astra girl

Tilmelding og praktisk info

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Science Talenter og Københavns Professionshøjskole. Den foregår på internatophold hos Science Talenter i Sorø.

Tilmelding til Talentvejlederuddannelsen for skoleåret 24/25 til 1. modul skal ske via KP. Officielt hedder deadline for tilmelding til 1. modul d. 15. maj 2024, men eftertilmelding er muligt frem til og med august.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding så kontakt Per Bak Christensen fra Københavns Professionshøjskole på pbc@kp.dk.

astra girl

Datoer for kursusgange i skoleår 2024/25

1. modul
1. kursusgang: 11. - 13.  september 2024
2. kursusgang: 11. - 13.  november 2024
Mdtl. eksam.: medio januar 2025

2. modul 
1. kursusgang: 27. - 29. januar 2025
2. kursusgang: 19. - 11. april 2025
Mdtl. eksam.: medio juni 2025

Indhold

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at

 • identificere og udfordre talentfulde og højtbegavede elever i grundskolen
 • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
 • vejlede kolleger i arbejdet med talentfulde og højtbegavede elever
 • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler
 • På 1. diplommodul er omdrejningspunktet udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv:

  • Som studerende på modulet bliver du i stand til at spotte målgruppen af talentfulde og højtbegavede elever.
  • Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af talentfulde og højtbegavede elever.
  • Du bliver sammen med ledelsen i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

  Undervisningen og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

  Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen og giver 10 ECTS-point. 

  Læs mere om modul 1 KP's hjemmeside

 • Modulet omfatter teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori.

  Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

  Tilmelding her: modul 2 på KP's hjemmeside

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

 • Talentvejlederuddannelse for grundskolen
Skip to content