I FOKUS

Talenterne får en fælles stemme

Alle børn og unge skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Lige så vigtigt det er at støtte op om de fagligt svageste elever, lige så vigtigt er det at udvikle de fagligt dygtigste elever samt de elever, der har potentiale til positivt at udvikle deres kompetencer, deres motivation og deres nysgerrighed, når de ses og udfordres. Det gavner elevernes trivsel og vil bidrage til at skabe rum for øgede udfoldelse og muligheder.

Derfor har Dansk Talentnetværk valgt at underskrive et fælles Charter og kommissorium for at fremme kendskabet til talenter og talentudvikling og dermed etablere sig formelt.

Vi er glade for, at vi i Dansk Talentnetværk kan stå sammen om at styrke talentudvikling på skolerne såvel som gennem eksterne talenttilbud, så talentindsatserne både bidrager til at udfordre den enkelte elev og understøtter den faglige udvikling i klasserne og på skolen som helhed

Dorte Salomonsen, talent- og udviklingschef i Astra

Om Dansk Talentnetværk

Dansk Talentnetværk består af organisationerne Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Akademiet for Talentfulde Unge Vest, Astra og TalentCampDK.

Formålet med Dansk Talentnetværk er at dele viden og styrke kendskabet til talenter og talentudvikling i Danmark, både i uddannelsessektoren, overfor politikere og i den brede befolkning. Det sker bl.a. gennem at arrangere fælles aktiviteter, møder og konferencer. I første omgang er målet at sætte talentudvikling på dagsordenen i uddannelsessektoren primært i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Charter for Dansk Talentnetværk – Kommissorium

Del

Læs også

Andre indlæg

Science Talenter har udviklet undervisningsmateriale om normalfordelingen til brug i matematikundervisningen i udskolingen. Der er tale om 10 pdf- filer, der kan bruges enkeltvis eller i rækkefølge som et længerevarende forløb.
Skip to content