I FOKUS

Talent i praksis – antologi om talentarbejde i den danske grundskole

I antologien ‘Talent i praksis –  En antologi om didaktiske refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske grundskole’ har Astras talentindsats Science Talenter samlet didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, som alle er enten uddannede talentvejledere eller har undervist på Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles fælles talentvejlederuddannelse. Antologiens artikler har fokus på praksis og skal fungere som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger.

Formålet med udgivelsen er at:

  • videregive konkrete og praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde på Danmarks grundskoler.
  • afdække hvordan der arbejdes med talenter i grundskolen.
  • beskrive forskellige didaktiske tilgange til, hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis.

Antologien er tænkt som en dynamisk udgivelse. Så hvis du har noget på hjerte og gerne vil bidrage, opfordres du til at kontakte os.

Antologien ‘Talent i praksis’ kredser om seks overordnede emner fx ‘grundlæggende viden om talentmiljø, spotning og træning’, ‘hvordan eksterne projekter implementeres i skolens arbejde med talent’ samt ‘hvordan talentvejlederen støtter skolens læringskultur’.

Hent talentantologi

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Læs også

Andre indlæg

Dansk Talentnetværk etablerer sig formelt og underskriver et fælles Charter med henblik på at fremme kendskabet til talenter og talentudvikling.
Gratis online ressourcer om simuleringer. Med simuleringer kan eleverne eksperimentere sig til en bedre forståelse af matematiske begreber. 
  • Uncategorized
  • >
  • Talent i praksis – antologi om talentarbejde i den danske grundskole
Skip to content