Gå til hovedindhold

Science Talent Mønsterbryder

Deltagerbillede projekt Deaf communication - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Her på siden har vi samlet vores anbefalinger og erfaringer fra projektet Science Talent Mønsterbryder - et projekt som fra 2013 - 2017 har fokuseret på at stimulere og støtte naturvidenskabeligt dygtige elever til at udfolde og udvikle deres talent, uanset social baggrund. 
 

Guideline til skoler og lærere - spot og støt talentfulde mønsterbrydere 


Et mønsterbydertalent kan være et talent, uden at det bliver bemærket. I denne guide har vi samlet en række anbefalinger, som kan hjælpe skoler og lærere til at spotte og støtte de talentfulde mønsterbrydere. Både i den daglige undervisning og til talenttiltag på skolen og i forbindelse med udvælgelse af talenter til eksterne talenttilbud. 

Guidelinen er udarbejdet på baggrund af den følgeforskning, der har været koblet på projektet.

PDF iconA4 Guideline 

Følgeforskning - find rapporten her

Der er udført følgeforskning på projekt Mønsterbryder med det formål at generere viden om mønsterbrydning i et talentperspektiv.

Følgeforskningen har fokuseret på følgende spørgsmål:

  • Hvilke faktorer motiverer mønsterbrydere og støtter dem i at udfolde og udvikle deres talent inden for naturvidenskab?
  • Hvilke udfordringer har mønsterbrydere i forbindelse med at deltage i talentplejende camp-forløb?
  • Hvad betyder deltagelsen i projekt Mønsterbryder for mønsterbrydertalenterne og deres tanker om videre uddannelse?

Hent rapporten her: PDF icontalentudvikling_af_moensterbrydere_rapport_astra_2017.pdf

Rapport er udarbejdet på baggrund af data indsamlet i projekt Mønsterbryder. Rapporten formidler nogle af de fremkomne elementer, der kan støtte og bidrage til udviklingen af mønsterbrydertalenter og deres lærere, og den giver nogle perspektiverende betragtninger på talentspotting. Resultaterne fra følgeforskningen vil desuden blive præsenteret i tre videnskabelige artikler, der mere grundigt gennemgår følgeforskningens væsentligste analyser og resultater (Svendsen, in prep. b; Svendsen, in prep. c; Svendsen & Therkildsen, in prep.).

Forfatter og følgeforsker Pernille Maj Svendsen har i projektperioden været tilknyttet Science & Technology

Spot en talentfuld mønsterbryder (Betts and Neihart 2010)

Når man først går i gang med at spotte talentfulde elever og eleverne med potentiale, finder man en meget differentieret gruppe. Bets and Neihart har forsøgt at udvikle en model, som beskriver de talentfulde unge ud fra en række forskellige vinkler, som ikke kun fokuserer på deres akademiske evner, talent og interesser, men også deres sociale evner, deres opførsel, følelser og ikke mindst deres behov for støtte fra skole og hjem.

Modellen beskriver 6 typer, som er udarbejdet med det formål at skærpe opmærksomheden hos lærere/undervisere og forældre på, at talentfulde børn er forskellige og har forskellige behov. Det er et redskab til generelt at identificere elever og guide undervisere – ikke til at sætte elever i bås.

En vigtig pointe er, at et talentfuldt barn ikke kun er påvirket af sit talent, men også af miljø, relationer og personlig udvikling.

Bets og Neihart har defineret en gruppe, som beskriver de talentfulde mønsterbrydere:

Type III: Eleven ‘who goes underground’

Denne type elever har et stort behov for at høre til - enten i familien eller en gruppe venner. Det kan i mange sammenhænge betyde, at eleverne benægter deres talent eller 'mister' interessen for at passe ind i familien eller den gruppe, de hænger ud med. De føler, at deres evne/talent er et forræderi mod deres familie/venner og føler sig ofte usikre og pressede, hvis de bliver puttet ind i talentforløb. De dropper ud af talentforløb og afviser udfordringer.
De er ofte meget sårbare i forbindelse med sociale og samfundsmæssige konflikter - det bliver hurtigt personligt, fordi de står splittet mellem deres evner/viden og deres familie/venner.

Lærere og forældre har forventninger til elevernes evne. Det kan føre til intense konflikter og i sidste ende føre til, at eleverne dropper deres talent.

For at hjælpe disse elever, skal de accepteres som dem, de er. De skal opleve, at der er en frihed til at vælge, og de skal have støtte til at lære, hvordan de afkoder sociale normer - det skjulte pensum. Denne gruppe elever vinder rigtig meget på dialog, både med lærerne og med rollemodeller, der har taget det samme spring som dem.

Se alle 6 talentprofiler af Betts and Neihart her:

PDF iconrevised profiles of the gifted and talented - Neihart and Betts.pdf


Definition af et mønsterbrydertalent

Et mønsterbrydertalent er en naturvidenskabeligt dygtig elev, der enten har en anden etnisk baggrund end dansk og/eller kommer fra et gymnasiefremmed miljø. Eleven er blandt de 10-15 procent bedste i klassen eller har potentiale for at være det.
 

Relevante links og artikler om uddannelse og mønsterbrydning
 

Spørgsmål

Kontakt projektkoordinator Maya Høffding Nissen på mail mhn@astra.dk eller på tlf. 2653 0700.

 

 

Geografisk område

Landsdækkende