Gå til hovedindhold

Science Talenter og UCC's Talentvejlederuddannelse

Mangler din skole et tilbud til de dygtigste elever? Interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så deltag i Science Talenters og UCC's talentvejlederuddannelse for grundskolelærere.

Talentvejlederuddannelsen består af 2 moduler, som løber over skoleåret 2018-19, og giver samlet 20 ECTS-point.

1. modul har fokus på identifikation af talenter og udvikling af talentprojekter
2. modul har fokus på talentstrategi og vejledning.

Vi anbefaler på det kraftigste at man tager begge moduler, da disse tilsammen udgør Sciecne Talenters talentvejlederuddannelse.

Uddannelsen foregår på internatophold hos Science Talenter i Sorø.

1. modul - to kursusgange:
d. 17. - 19. september 2018, Sorø og d. 22. - 23. november 2018, Sorø
Læs mere om modul 1 herunder eller på UCC's hjemmeside

2. modul - to kursusgange:
d. 28. - 31. januar 2019, Sorø og d. 24. - 26. april 2019, Sorø
Læs mere om mudul 2 på UCC's hjemmeside

Vi planlægger desuden en studietur til Wales for at besøge skoler, der har mangeårig erfaring med etablering af berigende læringsmiljøer, der inkluderer talenter. Turen er valgfri og foregår i efteråret 2018.

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i grundskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • vejlede kolleger i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

 

1. modul "Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever" udbydes nu - deadline den 18. maj 2018

På 1. diplommodul er omdrejningspunktet udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv:

  • Som studerende på modulet bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.
  • Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever.
  • Du bliver sammen med ledelsen i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

Undervisningen og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen og giver 10 ECTS-point.

Målgruppe

Lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever.

Tid og Sted

1. modul:
Den 17. - 19. september 2018, Sorø 
Den 22. - 23. november 2018, Sorø

Modulet afsluttes med en kort skriftlig opgave, der afleveres medio december 2018, kombineret med en mundtlig eksamen medio januar 2019. Undervisning og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

Pris, tilmelding og mere info

Tilmelding til 1. modul foregår via UCC's hjemmeside - læs mere her. Deadline er den 15. maj 2018

Efter eksamenerne på 1. modul på 2016-holdet udtaler censor: 

"Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksisanvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!" 
 
Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d., Aalborg Universitet