Gå til hovedindhold

Science Talent Klima

Klimaændringer

Et forløb for gymnasieelever med interesse for klima - hvad er problemet og hvad er løsningerne. Et 1,5 årigt forløb med opstart i 2. STX/HTX.


Er du optaget af, hvordan Jordens klima ændrer sig? Interesserer du dig for klimadebatten, og undrer du dig nogle gange over formidlingen af klimaforandringerne, forskernes viden versus de politiske og teknologiske tiltag? I dette forløb vil du have mulighed for at gå i dybden med klimaforandringerne - primært de naturvidenskabelige og teknologiske elementer af klimaforandringerne. Vi har på forløbet et tæt samarbejde med klima-uddannelserne på både DTU og KU.

Deltager du i dette forløb, vil du komme tæt på klimaforandringerne både i fortiden, nutiden og fremtiden. Du vil også komme til at arbejde med kunsten at kunne debattere. Vi går tæt på en række forskellige klimaeksperter og fokuserer specielt på de løsninger, der kræves som konsekvens af klimaforandringerne. Undervejs vil der være plads til masser af debat med eksperterne og med hinanden. Produktet af forløbet er at vi etablerer vores eget klimapanel med dig som ekspert. Du får mulighed for at videreformidle din viden om hvad klimaforandringerne er, konsekvenserne og hvordan vi kan tilpasse os i samfundet og som individ i en paneldebat med grundskoleklasser som publikum.

Synes du, det kunne være interessant at fordybe dig i klimaforandringerne og klimadebatten, blive klogere på hvilke løsninger vi har igangsat i Danmark og komme helt tæt på forskellige eksperter inden for klima. Vil du være med til at give andre en basisforståelse omkring klimaforandringer og vigtigheden af klimatilpasning, så meld dig til campforløb hos Science Talenter om klima.

Forløbet består af fire camps. De første tre camps er fordelt over skoleåret 2021/22, og den sidste camp ligger i begyndelsen af skoleåret 2022/23. Alle 4 camps varer tre dage (to overnatninger).

 

Klik her for at læse mere om det faglige indhold  

I løbet af de første tre camps skal du arbejde med klima:

· Du bliver introduceret til klimasystemets forskellige naturvidenskabelige områder og klimaets udvikling – både fortid, nutid og fremtid. Vi arbejder primært med fysik, matematik, naturgeografi og geoscience

· Du vil blive introduceret til den matematik og fysik der ligger bag klimamodeller og får selv mulighed for at arbejde med simple modeller 

· Du bliver introduceret for selve klimadebatten - forskellige vinkler, holdninger og syn på klimaproblematikken.

· Du lærer om klimasystemets funktion og om årsagerne til klimaforandring og de variationer, der er.

· Du lærer om klimatilpasninger i Danmark - både igangsatte projekter fra kommuner og virksomheder og projekter på tegnebrætte fra universiteterne

På den sidste camp skal du vælge, hvilket emne du gerne vil repræsentere under debatten på grundskolen. Du får træning i, hvordan man agerer som ekspert og debatterer i en paneldebat med grundskoleelever.


Målgruppe

Målgruppen er 2. g’er på en gymnasial uddannelse (STX/HTX). Det er en forudsætning at deltagerne har science-fag og at de har interesse i at debattere. Der er mange foredrag fra forskere, få hands on eksperimenter og mange diskussioner. Der er et begrænset antal pladser.

Forløbet har bl.a. til formål at uddanne deltagerne til klimaeksperter, som kan tage klimadebatten op ude på grundskoler. Deltagerne skal derfor have lyst til at arbejde med at debattere og mod på at tage ud på en skole og udfolde debatten sammen med grundskoleeleverne!
 

Dato og sted

Sidste camp for nuværende hold
Camp 4: 25.-27. august 2021

Nyt hold i skoleåret 2021/22
Camp 1: 4. - 6. oktober 2021
Camp 2: 12. - 14. januar 2022
Camp 3: 28. - 30. marts 2022
Camp 4: august/september 2022 - dato ikke fastsat endnu

Camp-forløbene afholdes hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Pris 

Prisen for medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk er på vej .. 

For ikke-medlemmer er prisen 6.000 kr. pr. talent for forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og div materialer på de 4 camps. Beløbet er momsfritaget.

Tilmelding til årgang 2021/21

Find link til tilmeldingssiden kommer snart herunder. Deadline den 15. juni 2021.  

 

Geografisk område

Landsdækkende