Gå til hovedindhold

Science Talent Klima

Klimaændringer

1,5-årigt forløb til gymnasieelever med interesse for klima, science-og-samfund, debat og formidling med opstart i 2. STX/HTX


Er du optaget af, hvordan Jordens klima ændrer sig? Interesserer du dig for klimadebatten, og undrer du dig nogle gange over indsatsen, eksperternes holdninger og politikernes udtalelser? I dette forløb vil du have mulighed for at gå i dybden med klimaforandringerne - både de naturvidenskabelige og de samfundsrelaterede elementer af forandringerne.

Deltager du I dette forløb, vil du også komme til at arbejde med kunsten at kunne debattere. Vi går tæt på en række forskellige eksperter indenfor klimadebatten og etablerer vores egen paneldebat. Du skal agere ekspert, og publikum er grundskoleklasser, som er interesserede i at høre paneldebatten og stille spørgsmål til eksperterne (dig).

Synes du, det kunne være interessant at fordybe dig i klimaforandringene og klimadebatten, og vil du være med til at give andre en basisforståelse omkring klimaforandringer, så meld dig til campforløb hos Science Talenter om klima.

Klik her for at læse mere om indholdet i forløbet

Forløbet består af fire camps og én paneldebat-dag. De første tre camps er fordelt over skoleåret 2018/19, og den sidste camp samt debatdagen ligger i begyndelsen af skoleåret 2019/20. Den afsluttende debatdag ligger i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39. Hver camp varer tre dage (to overnatninger).

I løbet af de første tre camps skal du arbejde med klima:
· Du bliver introduceret til forskellige naturvidenskabelige områder, modeller og klimaets udvikling.
· Du bliver introduceret for selve klimadebatten - forskellige vinkler, holdninger og syn på klimaproblematikken.
· Du lærer dels om klimasystemets funktion og om årsagerne til klimaforandring og de variationer, der er - hvilken indvirkning mennesket har på klimaet, og hvilken effekt menneskets brug af energi- og landressourcer har.
· Du bliver præsenteret for de økonomiske effekter af klimaforandringer og til menneskets tilpasning til klimaforandringer.

På den fjerde camp bliver du præsenteret for klimaeksperter, og du skal udvælge, hvilken ekspert du gerne vil repræsentere under debatten på skolerne. Du får træning i, hvordan man debatterer i en paneldebat.

I uge 39 i 2019 skal du sammen med andre gymnasieelever fra din skole/kommune ud som et klimaekspert-hold på en grundskole, gerne i inden for samme kommune. I skal som udgangspunkt kun af sted én dag, hvor I besøger 2-3 grundskoler. 


Målgruppe

Målgruppen er 2. g’er på en gymnasial uddannelse (STX/HTX). Det er en forudsætning at deltagerne har science-fag og at de har interesse i at debattere. Der er et begrænset antal pladser.

Forløbet har bl.a. til formål at uddanne deltagerne til klimaeksperter, som kan tage klimadebatten op ude på en række skoler i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39 i 2019. Deltagerne skal derfor have lyst til at lære at debattere og mod på at tage ud på skoler og udfolde debatten sammen med grundskoleeleverne!

Dato og sted

Camp 1: 19. - 21. september 2018
Camp 2: 23. - 25. januar 2019
Camp 3: OBS...ny dato...27.-29. marts 2019 (flyttet fra d.29. april- 1. maj 2019)
Camp 4: 2. - 4. september 2019
Debatdag: Én dag i uge 39 under Naturvidenskabsfestival (datoen er forskellig for deltagerne, men skal være i tidsrummet 23. - 27. september 2019)

Camp-forløbene afholdes hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Pris

6.000 kr. pr. talent for hele forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og diverse materialer på de fire camps samt forplejning på debatdagen. Medlemmer af Science Talenters gymnasienetværk opnår 20% rabat (dvs. at prisen bliver 4.800 kr.). Beløbet er momsfritaget.

Tilmelding til årgang 2018/19

Tilmelding til årgang 2018/19 er åben (link herunder) med deadline d. 1. maj 2018.
Der er lukket for tilmelding, kontakt Dorthe Skødt for yderligere information (dcs@astra.dk)