Gå til hovedindhold

Science Talent Klima

Klimaændringer

1,5-årigt forløb til gymnasieelever med interesse for klima, science og modellering, debat og formidling med opstart i 2. STX/HTX


Er du optaget af, hvordan Jordens klima ændrer sig? Interesserer du dig for klimadebatten, og undrer du dig nogle gange over formidlingen af klimaforandringerne, eksperternes holdninger og politikernes tiltag? I dette forløb vil du have mulighed for at gå i dybden med klimaforandringerne - primært de naturvidenskabelige, men også de samfundsrelaterede elementer af klimaforandringerne. Vi har på forløbet et tæt samarbejde med klimauddannelserne på både DTU og KU.

Deltager du i dette forløb, vil du komme tæt på klimaforandringerne både i fortiden, nutiden og fremtiden. Du vil også komme til at arbejde med kunsten at kunne debattere. Vi går tæt på en række forskellige eksperter indenfor klimadebatten og etablerer vores egen paneldebat. Som afslutning på projektet skal du agere klimaekspert i en paneldebat. Publikum er grundskoleklasser, som er interesserede i at høre paneldebatten og stille spørgsmål til eksperterne (dig).

Synes du, det kunne være interessant at fordybe dig i klimaforandringerne og klimadebatten, og vil du være med til at give andre en basisforståelse omkring klimaforandringer, så meld dig til campforløb hos Science Talenter om klima.

Forløbet består af fire camps og én paneldebat-dag. De første tre camps er fordelt over skoleåret 2019/20, og den sidste camp samt debatdagen ligger i begyndelsen af skoleåret 2020/21. Den afsluttende debatdag ligger i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39 i 2020. Hver camp varer tre dage (to overnatninger).
 

Klik her for at læse mere om det faglige indhold  

I løbet af de første tre camps skal du arbejde med klima:
· Du bliver introduceret til klimasystemets forskellige naturvidenskabelige områder og klimaets udvikling – både fortid, nutid og fremtid
· Du vil blive introduceret til klimamodeller 
· Du bliver introduceret for selve klimadebatten - forskellige vinkler, holdninger og syn på klimaproblematikken.
· Du lærer dels om klimasystemets funktion og om årsagerne til klimaforandring og de variationer, der er - hvilken indvirkning mennesket har på klimaet, og hvilken effekt menneskets brug af energi- og landressourcer har. 

På den tredje camp skal du udvælge, hvilket emne eller ekspert du gerne vil repræsentere under debatten på skolerne. Du får træning i, hvordan man agerer som ekspert og debatterer i en paneldebat med grundskoleelever.


Målgruppe

Målgruppen er 2. g’er på en gymnasial uddannelse (STX/HTX). Det er en forudsætning at deltagerne har science-fag og at de har interesse i at debattere. Der er et begrænset antal pladser.

Forløbet har bl.a. til formål at uddanne deltagerne til klimaeksperter, som kan tage klimadebatten op ude på grundskoler. Deltagerne skal derfor have lyst til at lære at debattere og mod på at tage ud på skoler og udfolde debatten sammen med grundskoleeleverne!

Dato og sted

Årgang med opstart 2019
Camp 1: 30. okt. - 1. november 2019
Camp 2: 19. - 21. februar 2020
Camp 3: 27. - 29. april 2020

Camp-forløbene afholdes hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Pris (årgang med opstart i 2019)

For medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk er prisen 2000 kr. pr. talent for hele forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og div materialer på de 3 camps. Beløbet er momsfritaget.

For ikke-medlemmer er prisen 6.000 kr. pr. talent for forløbet.

Tilmelding

Vi vil gerne sikre at så mange af vores medlemmer som muligt får plads på forløbet. Vi kan derfor ikke garantere plads til alle, hvis I tilmelder mange talenter fra samme gymnasium. Efter deadline på tilmelding får I besked om optagelse på forløbet.

For tilmelding klik på begivenheden herunder. Deadline 1. maj 2019.

Geografisk område

Landsdækkende