Gå til hovedindhold

Science Talent Klima

Klimaændringer

1,5-årigt forløb til gymnasieelever med interesse for klima, science-og-samfund, debat og formidling med opstart i 2. STX/HTX


Er du optaget af, hvordan jordens klima ændrer sig? Interesserer du dig for klimadebatten, og undre du dig nogle gange over indsatsen og eksperternes holdninger og politikernes udtalelser? I dette forløb vil du have mulighed for at gå i dybden med klimaforandringerne, både de naturvidenskabelige og de samfundsrelaterede elementer af forandringerne.

Deltager du I dette forløb vil du også komme til at arbejde med kunsten at kunne debattere. Vi gå tæt på en række forskellige eksperter indenfor klimadebatten og etablere vores egen paneldebat. Du skal agere ekspert og publikum er grundskoleklasser som er interesserede i at høre paneldebatten og stille spørgsmål til eksperterne (dig)

Synes du det kunne være interessant at fordybe dig i klimaforandringene og klimadebatten, og være med til at give andre en basisforståelse omkring klimaforandringer, så meld dig til campforløb hos Science Talenter om klima.

Klik her for at læse mere om indholdet i forløbet

Forløbet består af fire camps og én paneldebat dag. De første 3 camps fordelt over skoleåret 18/19 og den sidste camp samt debatdagen ligger i begyndelsen af skoleåret 19/20 Den afsluttende debatdag ligger i Naturvidenskabsfestivallen i uge 39. Hver camp varer tre dage (to overnatninger).

løbet af de første 3 camps skal eleverne arbejde med klima. De skal introduceres til forskellige naturvidenskabelige områder, modeller og klimaets udvikling. De skal præsenteres for selve klimadebatten - forskellige vinkler, holdninger og syn på klimaproblematikken. De skal dels lære om klimasystemets funktion og om årsagerne til klimaforandring og de variationer der er - hvilken indvirkning mennesket har på klimaet, og den effekt menneskets brug af energi- og landressourcer har. Og de skal præsenteres for de økonomiske effekter af klimaforandringer. Vi ser også på menneskets tilpasning til klimaforandringer.

På 4. camps skal eleverne henholdsvis præsenteres for og udvælge hvilke eksperter de gerne vil repræsentere under debatten på skolerne, og de skal trænes i at debattere i en paneldebat.

I uge 39 (2019) skal gymnasieeleverne fra samme skole/kommune, ud som et klimaekspert hold på en grundskole, gerne i nærområdet (inden for samme kommune). De skal som udgangspunkt kun afsted én dag, hvor de besøger 2-3 grundskoler. 


Målgruppe

Målgruppen er 2. g’er på en gymnasial uddannelse (STX/HTX). Det er en forudsætning at man har science fag og samtidig interesse i at debattere. Der er et begrænset antal pladser.

Forløbet har bl.a. til formål at uddanne deltagerne til klimaeksperter, som kan tage klimadebatten op ude på en række skoler i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalleni uge 39 (2019). Deltagerne skal derfor have lyst til arbejde med debat og mod på at tage ud på skoler og udfolde debatten sammen med grundskoleeleverne!

Dato og sted

Camp 1: 19. - 21. september 2018
Camp 2: 23. - 25. januar 2019
Camp 3: 29. april - 1. maj 2019
Camp 4: 2. - 4. september 2019
Debat dag: Én dag i uge 39, Naturvidenskabsfestivallen (datoen er forskellig for deltagerne) (23.-27. september 2019)

Forløbet afholdes hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Pris

6.000 kr. ekskl. moms pr. talent for hele forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og diverse materialer på de fire camps, samt forplejning på debatdagen. Medlemmer af Science Talenters gymnasienetværk opnår 20% rabat (dvs. at prisen bliver 4.800 kr. ekskl. moms). Beløbet er momsfritaget.

Tilmelding til årgang 2017/18

Tilmeldingen til Science Talent åbner herunder ultimo marts 2018.