Gå til hovedindhold

Science Talent Biotek

Kræft-kræftceller-cancer-foredrag-videnskab

Forløb med 3 camps i 2.g med fokus på biovidenskab.


Interesserer du dig for biotek - fx for celler og deres kemiske egenskaber, hvordan mikroorganismer og enzymer bruges i forskning og i virksomheder til bæredygtig produktion af medicin og brændstof, og synes du det er fedt at lave eksperimentelle øvelser i laboratoriet, så er Science Talent Biotek noget for dig.

De 3 camps vil være bygget op om forskellige faglige emner inden for biovidenskab, og her vil du få inspiration, masser af udfordringer, og mulighed for faglig fordybelse i biovidenskabelige områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne.

Hver camp består af forsøg og eksperimenter samt foredrag fra eksterne forskere og interne undervisere. Én af de camps vil blive kombineret med besøg på virksomhed og forskningscentre.

Hver camp vil have en varighed af 3 dage.

 

Emner for Science Talent Biotek 2020/21*
 

Camp 1

Grundlæggende mikrobiologi
Mikroorganismer spiller en vigtig rolle i bioteknologisk forskning og produktion. På campen vil der være oplæg om cellebiologi, og i laboratoriet skal vi arbejde med mikroskopering, vækstkurve forsøg samt fermentering og produktion af GFP

Camp 2

Enzymer, bioteknologi og bæredygtighed
På campen skal vi arbejde med enzymer og deres anvendelse i industrien. I skal planlægge, udføre og formidle et forsøg med enzymer. Vi får besøg af DTU Biosustain og af Novozymes, som skal gøre os klogere på syntetisk biologi og bæredygtig bioproduktion.

Camp 3

Immunologi og immunologiske teknikker.
 

*med forbehold for ændringer. 


Målgruppe

Talenter fra 2. STX/HTX med interesse for biotek og som har A-niveau i enten biotek, biologi eller kemi (eller forventer at tage A-niveau i disse fag). 

Dato og sted

Datoer for skoleåret 2020/21 kommer snart..

Sted: Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø

Pris

For medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk er prisen 2.000 kr. pr. talent for hele forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og div materialer på de 3 camps. Beløbet er momsfritaget.

For ikke-medlemmer er prisen 6.000 kr. pr. talent for forløbet.

Mere information

Kontakt Mie Høj på mbh@astra.dk for yderligere info.
 

Tilmelding til årgang 2020/21

På grund af corona-situationen kan vi være nødt til at justere på omfanget og indhold af forløbet, hvorfor vi afventer nye retningslinjer før vi melder de endelige datoer og indhold ud. Derfor er det endnu ikke muligt at tilmelde elever til forløbet. 

Tilmeldingen åbner primo august 2020 og med deadline den 21. august 2020.  

 

Geografisk område

Landsdækkende