Gå til hovedindhold

Masterclass Junior

  Masterclass Junior er et supplerende inspirations- og undervisningsforløb for de mest talentfulde elever i naturvidenskab og matematik. 


  Hvert år starter vi to nye Masterclass Junior forløb op: Masterclass Junior 7. Klassetrin og Masterclass Junior 8. Klassetrin. Skolen tilmelder elever for ét år af gangen.

  Camp-koncept for MasterClass Junior 

  Ét MasterClass Junior forløb består af 3 camps for talenterne på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Hver camp varer 3 dage. På disse camps vil talenterne få inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i matematiske, naturvidenskabelige og tekniske områder, som går ud over den normale undervisning i grundskolen.

  Talenterne mødes med andre unge, der også brænder for matematik og naturvidenskab. Det giver talenterne et socialt miljø, hvor de kan dyrke deres interesse.

  Der skal arbejdes med mange forskellige emner undervejs i forløbet. Hver camp vil indeholde en opgave, der skal løses på campen og på forskellig vis også skal bruges hjemme på skolen efterfølgende.

  MasterClass Junior 7. klassetrin - indhold, datoer og deltagere i 2017/18

  • Camp 1: d. 26.-28. oktober 2017 
   Emne: Geografi, Naturkatastrofer (øvelser og planche)
    
  • Camp 2: d. 19.-21. marts 2018 
   Emne: Kemi, Madkemi (laboratorie og video)
    
  • Camp 3: d. 24.-26. maj 2018
   Emne: Fysik, Energi (laboratorie, debat og folder)
   Forældrearrangement den 26. maj 2018

   

  Holdet starter i efteråret 2017 med 55 talentfulde elever fra 16 grundskoler fra hele landet. Hver skole deltager med 2-4 talenter


  Birkerød Skole, Bistrupskolen, Carolineskolen, Dyhrs Skole, Endrupskolen, Erritsø Fællesskole (Bygaden), Fjordbakkeskolen, Hellebækskolen, Herlufsholm Skole, Randers Realskole,  Skt. Josefs Skole Roskilde, Sorø Borgerskole, Sorø Privatskole, Tallerupskolen, Ullerup Bæk skolen samt en skole fra Vallensbæk kommune

  MasterClass Junior 8. klassetrin - indhold, datoer og deltager i 2017/18

  • Camp 1: d. 15.-17. november 2017
   Emne: Astronomi/fysik: Rummet (fordybelse og fremlæggelse ved foredrag)
    
  • Camp 2: d. 28. februar - 2. marts 2018
   Emne: Kemi, biologi
    
  • Camp 3: d. 7.-9. juni 2018
   Emne: Matematik: Selvvalgt emne (fordybelse og fremlæggelse ved undervisningsvideo)
   Forældre arrangement med overrækkelse af diplom

   

  Holdet starter i efteråret 2017 med 55 talentfulde elever fra 19 grundskoler fra hele landet. Hver skole deltager med 2-4 talenter


  Bagsværd Friskole, Bistrupskolen, Carolineskolen, Dyhrs Skole, Endrupskolen Fredensborg, Gildbroskolen, Havrehedsskolen, Hellebækskolen, Hørsholm skole, Ishøj skole, Kobberbakkeskolen, Køge Private Realskole, Randers Realskole, Skt. Josefs Skole Roskilde, Tallerupskolen, Ullerup Bæk skolen, Utterslev skole samt skoler fra Vallensbæk kommune 

  Masterclass Junior 7. klassetrin – indhold og datoer i 2018/19

   

  Camp 1:
  Hold A d. 8.-10. oktober 2018
  Hold B d. 10.-12. oktober 2018
  Emne: Bygge-brocamp 

  Camp 2:
  Hold A d. 7.-9. januar 2019
  Hold B d. 16.-18. januar 2019
  Emne: Naturkatastrofer 

  Camp 3:
  Hold A d. 3.-5. juni 2019
  Hold B d. 13. – 15. juni 2019
  Emne: Fysik, Energi (laboratorie, debat og folder)

  Forældrearrangement med overrækkelse af diplom d. 5. juni for hold A og d. 15. juni for hold. 

  Masterclass Junior 8. klassetrin – indhold og datoer i 2018/19

  Camp 1:
  Hold A d. 22.-24. oktober 2018
  Hold B d. 24.-26. oktober 2018 
  Emne: Matematik

  Camp 2:
  Hold A d. 28.-30. januar 2019
  Hold B. d. 4.-6. februar 2019
  Emne: Astronomi/fysik, Rummet (fordybelse og fremlæggelse ved foredrag)

  Camp 3:
  Hold A d. 8.-10. maj 2019
  Hold B d. d. 22.- 24 maj 2019
  Emne: Madkemi (laboratorie og formidling af arbejdsprocesser)

  Forældre arrangement med overrækkelse af diplom d. 10. maj for hold A og d. 24 maj for hold B.

  Pris 


  MasterClass Junior 7. klassetrin – tre talentcamps, 5.000 kr. pr. talent
  MasterClass Junior 8. klassetrin – tre talentcamps, 5.000 kr. pr. talent

  Beløbet er momsfritaget.

  Tilbuddet er kun til medlemmer af Science Talenters Grundskolenetværk og Kommunale Netværk. 

  Tilmelding

  Tilmeldingsskema af elever til skoleåret 2018/19 udsendes pr mail medio august 2018 til kontaktlærerne. Deadline for indseldelse af tilmeldingsskema er den 10. september 2018. 

  Kontakt Dorthe Skødt for yderligere information (dcs@astra.dk).