Gå til hovedindhold

Science Talent Fysik-Matematik

1-årigt forløb med tre camps til gymnasieelever i 2. stx/htx med interesse for matematik og fysik.
 

Er du optaget af verden omkring dig på både den store og den lille skala og i dagligdagen: fra universets udvikling til enkelte atomer og molekyler? Vil du gerne bruge observationer og eksperimenter, simuleringer og beregninger til at forstå koblingen mellem simple, matematiske lovmæssigheder og komplicerede systemer, mellem de uiagttagelige atomer og fænomener som køleskabe eller raketter? Synes du at fælles oplevelser sammen med andre unge der brænder for matematik og fysik lyder godt? Vil du gerne høre foredrag om aktuel forskning inden for fysik og matematik? Så er Science Talent Fysik-Matematik noget for dig.

Forløbet består af tre camps af hver 3 dages varighed problemstillinger fra astronomi, fysik og kryptologi, behandlet v.h.a. matematik.

Science Talent Fysik-Matematik er et tilbagevendende tilbud hos Science Talenter.

Emner for campforløbet i skoleåret 2020/21*

Camp 1 - Astronomi og kosmologi.

Hvordan kan man forstå hele universet? Vi skal se på, hvor stort universet er, hvordan det udvikler sig, og hvad det består af - fra exoplaneter til mørkt stof. I skal udvælge et astronomisk objekt, sætte Jer ind i hvad vi ved om det, observere det med et fjernstyret teleskop i Californien (hvis vejret tillader det), behandle resultaterne og til sidst præsentere det for de øvrige deltagere.

Camp 2 - Simulering og modellering.

Hvad gør man, når fysiske beregninger skal tage højde for betingelser, der hele tiden ændres, eller forudsige hvordan et fysisk system udvikler sig? Bruger computermodeller og -simuleringer! På Camp 2 skal vi lære at simulere fysiske systemer v.h.a. computermodeller. Som afslutning skal I lave jeres egen simulering i Python 3.

Camp 3 - Eksperimentel termodynamik

Hvordan forstår man det, man kan se, ud fra det, der er for småt til at man kan se det? På camp 3 skal I bygge bro mellem mikroskopisk og makroskopisk forståelse af f.eks. tryk og temperatur ved at designe jeres egne eksperimenter og danne jeres egne teorier - blandt andet ved hjælp af simuleringer, som på camp 2.

*med forbehold for ændringer

Målgruppe

Talenter der går i 2. STX/HTX. Det er ikke en forudsætning, at man går på en studieretning med matematik og fysik, men det er naturligvis en fordel.

Dato og sted

Datoer for skoleåret 2020/21 kommer snart.

Sted: Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø

Pris

For medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk er prisen 2000 kr. pr. talent for hele forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og div materialer på de 3 camps. Beløbet er momsfritaget.

For ikke-medlemmer er prisen 6.000 kr. pr. talent for forløbet.

Tilmelding til årgang 2020/21

På grund af corona-situationen kan vi være nødt til at justere på omfanget og indhold af forløbet, hvorfor vi afventer nye retningslinjer før vi melder de endelige datoer og indhold ud. Derfor er det endnu ikke muligt at tilmelde elever til forløbet. 

Tilmeldingen åbner primo august 2020 og med deadline den 21. august 2020.  

 

Geografisk område

Landsdækkende