Gå til hovedindhold

Science Talent Fremtidstek

Værksted - NAO robot 2 - Big Bang 2016

1-årigt forløb med tre camps til gymnasieelever i 2. STX/HTX med interesse for teknologi, programmering og design.


Er du optaget af, hvordan verden omkring os fungerer? Hvilke spændende teknologier, der findes i dag? Hvordan man bygger en robot? Hvordan man laver teknologier, som kan anvendes i hverdagen og måske endda integreres i tøj eller tasker? Hvad status er på Virtual Reality, og hvordan du kan lave dit eget VR-program/spil, som du kan bruge på din egen mobil?

Så meld dig til campforløb hos Science Talenter om fremtidens teknologi.

Forløbet har til formål at se nærmere på nogle af fremtidens spændende teknologier og give talenterne et indblik i, hvad der ligger bag disse teknologier, og hvordan man arbejder med teknologierne.

Bemærk: Der kræves ingen forhåndskendskab til programmering eller teknologi for at deltage i forløbet.

Forløbet består af tre camps, fordelt hen over skoleåret. Hver camp varer tre dage (to overnatninger). Der vil være ekskursion på nogle camps.

Forløbsoversigt
 

Camp 1 - Robotteknologi
Formålet med campen er at skabe en forståelse for, hvad robotteknologi er, og hvordan den normalt anvendes. Campen byder på: 

 • introduktion til programmering
 • praktisk arbejde med alle vores forskellige robotteknologier (NAO, Arduino, Hummingbird m.fl.)
 • praktisk arbejde med udstyr til at konstruere robotter (3D-printer, lasercutter)
 • indblik i anvendelsen af robotteknologier i forskning og erhvervslivet i dag samt i fremtiden 
 • teambuilding og hygge.

Produkt: På campen konstruerer talenterne deres egen robot.

Camp 2 - Personal Tech
Her dykker vi ned i, hvad personal technology (internet of things, wearable technology mm.) er, hvordan denne anvendes i dag, og hvad fremtiden byder på. Vi skal derfor:

 • arbejde med programmering
 • lave praktisk arbejde med forskellige teknologier til personal tech (Microbits, Arduino, RFID m.fl.)
 • få indblik i status på teknologierne i hverdagen nu og i fremtiden.  

Produkt: På campen konstruerer talenterne deres egen personal tech.

Camp 3 - Virtual Reality
På den sidste camp vil vi skabe en forståelse for, hvad Virtual Reality er, og hvilke anvendelsesmuligheder den har i dag og i fremtiden. Konkret byder campen på:

 • programmering i 3D-miljø (Unity)
 • indblik i spildesign
 • arbejde med 3D-teknologier (HTC Vive, Durovis Dive, Google cardboard m.fl.)
 • indblik i status af VR nu og i fremtiden

Produkt: På campen konstruerer talenterne deres eget VR-program/spil.

 

Målgruppen

Målgruppen er 2. g’er på en gymnasial uddannelse (STX/HTX). Det er ikke en forudsætning, at man kender til teknologi eller programmering på forhånd. Der er et begrænset antal pladser.

Datoer  

Datoer for skoleåret 2020/21 kommer snart..

Forløbet afholdes hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Pris

For medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk er prisen 2000 kr. pr. talent for hele forløbet. Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og div materialer på de 3 camps. Beløbet er momsfritaget.

For ikke-medlemmer er prisen 6.000 kr. pr. talent for forløbet.
 

Tilmelding til årgang 2020/21

På grund af corona-situationen kan vi være nødt til at justere på omfanget og indhold af forløbet, hvorfor vi afventer nye retningslinjer før vi melder de endelige datoer og indhold ud. Derfor er det endnu ikke muligt at tilmelde elever til forløbet. 

Tilmeldingen åbner primo august 2020 og med deadline den 21. august 2020.  

 

Geografisk område

Landsdækkende