Gå til hovedindhold

Talentvejlederuddannelse

Mangler din skole et tilbud til de dygtigste elever? Interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så deltag i Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles talentvejlederuddannelse for grundskolelærere.

Talentvejlederuddannelsen består af 2 moduler hen løber over skoleåret, og giver samlet 20 ECTS-point.

1. modul har fokus på identifikation af talenter og udvikling af talentprojekter
2. modul har fokus på talentstrategi og vejledning.

Vi anbefaler på det kraftigste, at man tager begge moduler, da disse tilsammen udgør Science Talenters talentvejlederuddannelse.

Uddannelsen foregår på internatophold hos Science Talenter i Sorø.

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i grundskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • vejlede kolleger i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

1. modul, 'Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever'

På 1. diplommodul er omdrejningspunktet udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv:

  • Som studerende på modulet bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.

  • Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever.

  • Du bliver sammen med ledelsen i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

Undervisningen og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen og giver 10 ECTS-point. 

Læs mere om modul 1 KP's hjemmeside

2. modul, 'Faglig vejledning i skolen tonet mod talent'

Modulet omfatter teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori.

Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Tilmelding her: modul 2 på KP's hjemmeside


Målgruppe

Lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever.
 

Datoer for kursusgange i skoleår 2021/22

1. modul
1. kursusgang: 15.-17. september 2021
2. kursusgang: 17.-19. november 2021
Mdtl. eksam.: 13.-14. januar 2021

2. modul 
1. kursusgang: 2.-4. februar 2022
2. kursusgang: 20.-22. april 2022
Mdtl. eksam.: 16. - 17. juni 2022
 

Datoer for kursusgange i skoleår 2022/23

1. modul
1. kursusgang: 14.-16. september 2022
2. kursusgang: 16.-18. november 2022
Mdtl. eksam.: medio. januar 2023

2. modul 
1. kursusgang: 1.-3. februar 2023
2. kursusgang: 12.-14. april 2023
Mdtl. eksam.: medio. juni 2023
 

Tilmelding, deadline og mere info

Tilmelding til Talentvejlederuddannelsen for skoleåret 22/23 1. modul skal ske via KP via nedenstående link. Der er deadline for tilmelding til 1. modul den 15. maj 2022:

https://www.kp.dk/videreuddannelser/udvikling-af-undervisning-af-saerligt-dygtige-elever/

Hvis du har spørgsmål til tilmelding så kontakt Per Bak Christensen fra Københavns Professionshøjskole på pbc@kp.dk.

Censor efter eksamen på 1. modul: 

"Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksisanvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!" 
 
Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d., Aalborg Universitet