Gå til hovedindhold

Talentvejlederuddannelse

Mangler din skole et tilbud til de dygtigste elever? Interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så deltag i Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles talentvejlederuddannelse for grundskolelærere. Deadline for tilmelding er 15. maj 2019

Talentvejlederuddannelsen består af 2 moduler hen løber over skoleåret, og giver samlet 20 ECTS-point.

1. modul har fokus på identifikation af talenter og udvikling af talentprojekter
2. modul har fokus på talentstrategi og vejledning.

Vi anbefaler på det kraftigste, at man tager begge moduler, da disse tilsammen udgør Science Talenters talentvejlederuddannelse.

Uddannelsen foregår på internatophold hos Science Talenter i Sorø.

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i grundskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • vejlede kolleger i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

1. modul, 'Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever'

På 1. diplommodul er omdrejningspunktet udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv:

  • Som studerende på modulet bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.

  • Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever.

  • Du bliver sammen med ledelsen i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

Undervisningen og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen og giver 10 ECTS-point. 

Læs mere om modul 1 KP's hjemmeside

2. modul, 'Faglig vejledning i skolen tonet mod talent'

Modulet omfatter teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori.

Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Læs mere om modul 2 på KP's hjemmeside


Målgruppe

Lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever.
 

Datoer for kursusgange i skoleåret 2018/19 

1. modul
d. 17. - 19. september 2018, Sorø, og d. 21. - 23. november 2018, Sorø
Læs mere om 1. modul herunder

2. modul 
d. 28. - 31. januar 2019, Sorø, og d. 24. - 26. april 2019, Sorø

Vi planlægger desuden en studietur til Wales for at besøge skoler, der har mangeårig erfaring med etablering af berigende læringsmiljøer, der inkluderer talenter. Turen er valgfri og foregår i efteråret 2018.


Datoer for kursusgange i skoleår 2019/20

1. modul
1. kursusgang: 18.-20. september 2019
(8.-11. oktober studietur til Wales - frivillig. Gennemførelse af studietur forudsætter tilstrækkelig tilmelding, og vil medføre ekstra betaling)
2. kursusgang: 20.-22. november 2019
Mdtl. eksam.: 15. eller den 16. januar 2020

Læs mere om modul 1, pris og om tilmelding på KP's hjemmeside

2. modul 
1. kursusgang: 29.-31. januar 2020
2. kursusgang: 24.-26. april 2020
Mdtl. eksam.: 18. eller 19. juni 2020

Læs mere om modul 2, pris og tilmelding på KP's hjemmeside

Tilmelding, deadline og mere info

Tilmelding til Talentvejlederuddannelsen skal ske via Københavns Proffessionshøjskoles hjemmeside. Deadline for tilmelding til 1. modul er 15. maj 2019

Kontakt Uffe Sveegaard, usv@astra.dk, for mere information.

Censor efter eksamen på 1. modul for 2016-holdet: 

"Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksisanvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!" 
 
Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d., Aalborg Universitet