Gå til hovedindhold

Plads til Talenterne

Ligesom den inkluderende folkeskole tager hånd om den fagligt svage elev og sikrer denne en undervisning, der tager afsæt i elevens behov og potentiale, så skal folkeskolen også møde den fagligt stærke elev med udfordringer, der står mål med elevens behov og potentiale. Det kaldes undervisningsdifferentiering, og det har været folkeskolens bærende pædagogiske princip siden 1993.

Her på siden kan du som lærer finde inspiration til, hvordan du kan bruge potentialebaseret undervisningsdifferentiering som middel til at inkludere de talentfulde elever i din daglige undervisning - uden at tabe de fagligt svage elever og den store gruppe midt i feltet. Og uden at påføre dig selv en uoverkommelig arbejdsbyrde.

“Erfaringerne er samtidig, at eleverne får lyst til at prøve kræfter med højere niveauer, når der er noget, de har mere styr på, og den snak tager de så med lærerne. De får et klarere indblik i, hvor de er på forskellige områder og emner. For eksempel kan man godt være på A-niveau, når det handler om fysik, men være på C-niveau i kemi.” 

Talentambassadør Signe Ammitzbøl, ScienceTalenter

Her er en kort film med praktisk eksempel på et ABC-undervisningsforløb, hvor læreren Signe gennemfører et geometriforløb i en 7. klasse, suppleret med forsker Kirsten Baltzers erfaringer og teori på området.

Se undervisningsforløbet 'ABC Geometri', der er omtalt i filmen

Undervisningsdifferentieringens ABC er et sæt principper med tilhørende praktiske arbejdsredskaber. I videoen er den enkleste udgave af arbejdsredskaberne præsenteret.
 

ABC-differentiering som arbejdsredskab

Af Kirsten Baltzer, Aarhus Universitet

Arbejdsredskaberne anvendes til at sætte mål for undervisningen. Undervisningsindholdet kan være fælles for hele klassen og differentieres på tre forskellige niveauer:

Niveau A: Basisviden og færdigheder for det faglige indhold eller emnets indhold, Niveau B: Anvendelse af viden og færdigheder, og Niveau C: Kritiske overvejelser og diskussion eller kreativ brug af de tilegnede færdigheder.

De tre indholdsniveauer omsættes til tre forskellige niveauer for læringsmål:

Niveau A: Basisniveau

  • Løse enkle opgaver, hvor grundlæggende viden og færdigheder anvendes på en let opgave; måske selvstændigt at løse (næsten) den (samme) opgave, som læreren har gennemgået.

Niveau B: Det almindelige niveau

  • Løse opgaver af stigende sværhedsgrad, hvor grundlæggende viden og færdigheder bruges, gerne integreret i opgaver, der stiller krav om brug af forskellig viden og færdigheder, så der skal skelnes og vælges mellem færdigheder for at løse opgaven i sin helhed.

Niveau C: Ekspertniveau

  • Refleksioner over rækkevidden af de tilegnede færdigheder, kritisk diskussion af den tilegnede viden, selvstændigt finde sammenhænge, hvor de tilegnede færdigheder kan bruges, opfinde produkter hvori viden og færdigheder kan indgå og tilsvarende.   

Da undervisningsforløbene indholdsmæssigt ofte er fælles for en klasse en gruppe eller et hold, er modellen velegnet, når der skal planlægges differentieret i et læringsmiljø, hvor eleverne har vidt forskellige viden- og færdighedsniveauer. Når indholdet planlægges med opgaver på alle tre niveauer, er der opgaver til elever på A-niveau, der kræver megen støtte i tilegnelsen af indholdet i den planlagte undervisning, og der er god progression hele vejen op til C-niveau.

På alle klassetrin kan der beskrives læringsmål på de tre niveauer svarende til elevernes alder og faglige arbejde. Læreren skønner ud fra sin faglige viden, kendskab til elevernes forudgående arbejde og de enkelte elever, hvad der er meningsfuldt indhold på de tre niveauer.  

Eleverne skal kende de tre niveauer for læringsmål

Som udgangspunkt skal eleverne opfylde læringsmålene på niveau A, før de går videre til B, og på niveau B, før de går videre til niveau C. De skal ikke vente på hinanden, men gå videre, når de er klar til det.

Hvis en elev har mod på at prøve kræfter på et højere niveau, end læreren har forventet, kan lærer og elev aftale, at det er i orden at prøve. Læreren kan også lade eleverne selv vurdere deres kunnen i forhold til et givent emne og vælge opgave-niveau derefter. Hvis det ikke holder, må eleven finde det niveau, vedkommende magter - måske løse opgaver på A-niveau eller lettere opgaver på B-niveau. Det er sjældent, at elever kan starte direkte på niveau C.

Vi anbefaler ABC i vekselvirkning med andre undervisningsmetoder på tværs af faglige kundskaber, som fx CL (kooperativ læring).

 

 

 

 

 

Deltagende institutioner

ScienceTalenter