Vidensdeklaration

Faglige udfordringer på camps og en stærk talentkultur på skolerne

Alle elever skal blive så dygtige, som de kan – også talenterne. 

Når vi taler om talent, mener vi både de elever, som er særligt dygtige, men i lige så høj grad dem, der er særligt engagerede. Læs mere om forståelsen af talent.

Science Talenter er en del af Astra - Det nationale naturfagscenter, som arbejder for at elever udvikler stærke naturvidenskabelige kompetencer som en del af deres almendannelse. Som en del af Astras talentindsats arbejder Science Talenter for at stimulere interessen for naturvidenskab hos engagerede elever i grundskolen og gymnasiet, og for at fastholde interessen for naturvidenskab i den daglige undervisning. 

De naturvidenskabelige fag er vigtigere for samfundet end nogensinde! For at løse fremtidens udfordringer fx vedrørende energi, klima og teknologisk udvikling har Danmark brug for talentfulde unge, som både besidder faglig bredde og dyb viden inden for naturvidenskab, og som er interesserede i at videreudvikle deres talent gennem naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser og jobs.

astra girl

Camps, kurser og konferencer

Hvis vi vil udvikle talenterne, er der behov for udfordringer, faglige fællesskaber, engagerede undervisere og adgang til aktuel forskning.

Det tilbyder vi gennem Science Talenter, som siden 2009 har arrangeret science camps i Sorø for børn og unge med interesse og/eller talent for naturvidenskab. Gennem høj faglighed, anderledes undervisningsformer og engagerede undervisere peger vi talenterne i en retning, hvor de kan udvikle sig - og giver dem mulighed for at møde hinanden i udviklende sociale fællesskaber, som styrker deres trivsel.

Science Talenter bakker samtidig op om talenternes udvikling hjemme på skolerne ved at uddanne talentvejledere og give undervisere inspiration til at arbejde med talentudvikling og -kultur gennem kurser, oplæg, konferencer og undervisningsmateriale.

Som bro mellem camps og dagligdagen på skolerne laver Science Talenter online camps, blended learning og streaming af oplæg og debatter med forskere direkte til talenterne på skolerne. Vi tilbyder samtidig at komme på besøg hos medlemsskoler med oplæg eller undervisning.

astra girl

Indsatsen er funderet i viden om talentarbejde

Science Talenters tilgang er baseret på undersøgelser og rapporter om talentudvikling samt evalueringer af vores egne indsatser.

Undersøgelser af talentudvikling i grundskolen og på gymnasiet viser, at camps og andre talentindsatser understøtter, at de dygtigste elever bliver endnu dygtigere. Samtidig medvirker denne type indsatser til at øge talenternes motivation og trivsel samt fastholde deres interesse for naturvidenskab.

Vi foretager hyppige evalueringer af vores egne indsatser, hvilket gør, at Science Talenter kan udvikle og forbedre indsatserne. Evalueringerne bekræfter, at indsatserne stimulerer talenternes faglige interesse og giver mulighed for at møde ligesindede. 

astra girl

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content