Gå til hovedindhold

Ny Talent- og Udviklingschef i Astra

Dorte Salomonsen er fra første februar blevet chef for Talent og Udvikling i Astra. Dorte Salomonsen har mangeårig erfaring med at udvikle den naturfaglige undervisning som udviklingschef i Astra og bliver nu også ny talentchef. 

Dorte ser frem til at være med til at styrke talentudviklingen i Danmark og få bundet Astras talentindsatser, fx Science Talenter, Unge forskere, Explonauten og talentvejlederuddannelsen endnu bedre sammen med de øvrige indsatser på talentområdet i landet.

Dorte er biolog og master i scienceundervisning og har dermed både naturfagsdidaktik og undervisningserfaring med i bagagen - begge dele skal sættes i spil i hendes nye arbejde: "Som talent- og udviklingschef vil jeg have fokus på at udvikle talentundervisning didaktisk, styrke talentvejledningen på skolerne samt at evaluere indsatserne.", siger Dorte Salomonsen.

Som talent- og udviklingschef vil jeg have fokus på at udvikle talentundervisning didaktisk, styrke talentvejledningen på skolerne samt at evaluere indsatserne.

Dorte Salomonsen, Talent og Udviklingschef i Astra

De særligt interesserede og dygtige elever skal udfordres fagligt og have mulighed for at udvikle deres talent. Eleverne kan udnytte deres talenter på rigtig mange måder, fortæller Dorte Salomonsen: "Det er elever, som har brug for flere udfordringer end de får i den daglige undervisning, og som er motiverede for at dykke dybt ned i naturvidenskabelige emner i fællesskab med andre unge, der er lige så interesserede som dem selv. Samfundet har masser af udfordringer, fx i relation til FN's Verdensmål, hvor vi har brug for naturvidenskaben til at finde nye løsninger. Og det håber vi, at de talentfulde unge vil bidrage til.", siger hun. 

En af Dortes første arbejdsopgaver bliver at starte en dialog om, hvordan der arbejdes med undervisningsudvikling på tværs af Astras mange indsatser, så det er tydeligt, hvilket vidensgrundlag der arbejdes ud fra, hvordan undervisningen udvikles med afsæt i naturfagsdidaktik, og hvordan talentindsatserne i Astra evalueres.