Gå til hovedindhold

Talent i praksis - ny antologi om talentarbejde i den danske grundskole

 Science Talenter ©Astra - Foto: Jakob Vind

I den nye antologi ‘Talent i praksis -  En antologi om didaktiske refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske grundskole’ har Astras talentindsats Science Talenter samlet didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, som alle er enten uddannede talentvejledere eller har undervist på Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles fælles talentvejlederuddannelse. Antologiens artikler har fokus på praksis og skal fungere som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger. 

Formålet med udgivelsen er at: 

  • videregive konkrete og praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde på Danmarks grundskoler. 
  • afdække hvordan der arbejdes med talenter i grundskolen.
  • beskrive forskellige didaktiske tilgange til, hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis. 

Artiklerne skal ikke anses som forskning, men som praksisberetninger der beskriver, hvordan teori kan overføres til den “virkelige” verden. Antologien er tænkt som en dynamisk udgivelse. Så hvis du har noget på hjerte og gerne vil bidrage, opfordres du til at kontakte os.

Antologien ‘Talent i praksis’ kredser om seks overordnede emner fx. ‘grundlæggende viden om talentmiljø, spotning og træning’, ‘hvordan eksterne projekter implementeres i skolens arbejde med talent’ samt ‘hvordan talentvejlederen støtter skolens læringskultur’.

Uddrag fra antologien ‘Talent i praksis’:

“Eleven, en dreng i 9. klasse med ADHD og en masse energi, sidder bagest i klassen og forstyrrer ofte. Han kommer hele tiden med høje udbrud og siger en masse upassende ting for at få opmærksomhed fra de andre i klassen og måske endda for at forpurre undervisningen. I bund og grund de fleste læreres skrækscenarie af en elev. I forbindelse med min uddannelse til talentvejleder læste jeg om Betts & Neiharts talenttyper, hvilket fik mig til at tænke på denne dreng. Var han i virkeligheden et misforstået talent? 

Jeg begyndte at gå mere til ham og udfordre hans udsagn og de ting, han sad og lavede i timerne. Jeg opdagede pludselig, at han var utrolig dygtig til at tegne, og at han faktisk tegnede karikaturtegninger af mig og de ting, jeg underviste i. En dag tegnede han sin egen version af UV-stråler ved hjælp af forskellige soldater og kunne efterfølgende – ud fra sin tegning – forklare forskellen på UVA-, UVB- og UVC-stråler. Han brugte sin egen hjemmetegnede model til at vise forståelse for det lærte – altså tydelig modelleringskompetence, der er en af de fire gennemgående kompetencer i naturfagene.
fra artiklen ‘Talenttyper - hvad rager det mig?’ af Stefan From-Møller i antologien ‘Talent i praksis’ udgivet af Astra - det nationale naturfagscenters talentindsats Science Talenter, 2021.”

God læselyst! 

Hent antologien 'Talent i praksis' i den blå boks øverst i højre spalte.