Gå til hovedindhold

Talenterne får en fælles stemme

Camp_ST_Sept18_©Astra_JacobVInd

Dansk Talentnetværk etablerer sig formelt og underskriver et fælles Charter mhp at fremme kendskabet til talenter og talentudvikling


Alle børn og unge skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan
Lige så vigtigt det er at støtte op om de fagligt svageste elever, lige så vigtigt er det at udvikle de fagligt dygtigste elever samt de elever, der har potentiale til positivt at udvikle deres kompetencer, deres motivation og deres nysgerrighed, når de ses og udfordres. Det gavner elevernes trivsel og vil bidrage til at skabe rum for øgede udfoldelse og muligheder.

Derfor har Dansk Talentnetværk valgt at underskrive et fælles Charter og kommissorium for at fremme kendskabet til talenter og talentudvikling og dermed etablere sig formelt.

Vi er glade for, at vi i Dansk Talentnetværk kan stå sammen om at styrke talentudvikling på skolerne såvel som gennem eksterne talenttilbud, så talentindsatserne både bidrager til at udfordre den enkelte elev og understøtter den faglige udvikling i klasserne og på skolen som helhed


Dorte Salomonsen, talent- og udviklingschef i Astra

Om Dansk Talentnetværk
Dansk Talentnetværk består af organisationerne Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Akademiet for Talentfulde Unge Vest, Astra og TalentCampDK.

Formålet med Dansk Talentnetværk er at dele viden og styrke kendskabet til talenter og talentudvikling i Danmark, både i uddannelsessektoren, overfor politikere og i den brede befolkning. Det sker bl.a. gennem at arrangere fælles aktiviteter, møder og konferencer. I første omgang er målet at sætte talentudvikling på dagsordenen i uddannelsessektoren primært i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

PDF iconCharter for Dansk Talentnetværk - Kommissorium