Gå til hovedindhold

Big Bang 2021 - spor 4

Camp_ST_Sept18_©Astra_JacobVInd

På spor 4 på Big Bang 2021 sætter vi fokus på talent og science, og vi glæder os til at præsentere en masse spændende oplæg og workshops


At udfordre de dygtige elever er vigtigt i forhold til deres trivsel. Men hvordan får man undervisningsdifferentiering ind i den daglige undervisning? Hvilke tilbud og materialer findes til undervisning af de talentfulde elever med interesse for naturvidenskab? På Talentsporet ser vi på forskning samt praksiserfaringer fra undervisningen ude på skolerne og fra eksterne tilbud. Vi sætter fokus på, hvordan du i den daglige undervisning kan motivere og stimulere de fagligt stærke elever.

På spor 4 kan du opleve følgende oplæg:

Onsdag d. 24. marts

 • Kl. 10.00 på livescenen Huset: Tenacity – teaching learners how to persevere in difficult times v. Bill Lucas
  Bill Lucas vil tegne sin model for vedholdenhed og forklare, hvorfor det at udvikle vedholdende elever er vigtigt - selv i de bedste tider - mªen også i tiden efter en epidemi. Han vil foreslå måder, hvorpå skolen kan kultivere vedholdenhed hos alle deres elever. OBS: Oplægget er på engelsk.

 • Kl. 12.45 på Satellitscene 4: Styrk din talentindsats på gymnasiet v. Hanne Hautop, Hans Marker, Joakim Berg Villumsen, Astrid Frøhlich Staanum og Mikkel Heise Kofoed
  Sessionen sætter fokus på at opbygge gode talentindsatser på gymnasiet. I den forbindelse belyses det, hvad et talent er, hvad man konkret kan gøre for den enkelte talenttype, hvordan man opbygger en god talentkultur og meget mere. Der tages udgangspunkt i gymnasiernes praksisnære synspunkt såvel som fra det nationale talentcenter, Science Talenter. Den efterfølgende debat er et forum til diskussion omkring talent i gymnasiet - hvad kan I gøre for jeres talenter, talentindsats og - kultur på jeres gymnasium? 

Torsdag d. 25 marts

 • Kl. 10.00 på livescenen Studiet: Talentudvikling i praksis v. Ole Grevald og Christian Storm Tholberg, Nina Winther Arnt og Søren Peter Dalby Andersen
  Fokus ligger i denne session på talentudvikling i praksis. Det undersøges, hvordan skolerne arbejder med talent i grundskolen, og der videregives konkrete praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde med talenter. Forskellige didaktiske tilgange beskrives, samt hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis. Denne session fungerer som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger, der allerede arbejder eller ønsker at arbejde med talent, og er bygget op omkring interviews, oplæg og spørgsmål fra deltagerne.

 • Kl. 12.45 på Satellitscene 4: Undervisningsdifferentiering på hovedet! v. Susanne Klaris og Signe Ammitzbøll
  Et crash-kursus i udvikling af materialer til undervisningsdifferentieret undervisningen - præsenteret ud fra konkrete eksempler og med erfaringsudveksling.
  Det giver den enkelte lærer mulighed for at få nye ideer og konkrete eksempler på, hvordan en struktureret undervisningsdifferentiering kan lette ens undervisning, så den tilgodeser alle elever, også de dygtige. *Tjek materialet i boksen til højre

 • Kl. 12.45 på Satellitscene 4: Overlev på Mars v. Mads Kring og Henning Haack
  Science Talenter og Planetarium giver i dette samtalebaserede oplæg indblik i, hvordan man kan bruge Mars som motivation og digitale koncepter som middel. Udforskningen af Mars handler dybest set om at tilfredsstille vores nysgerrighed for at opleve verden omkring os. Det er udfordrende at udforske Mars, og derfor er det også et godt eksempel på, hvordan man kan bruge STEM-fagene. 

Se hele programmet på Big Bang konferencens hjemmeside bigbangkonferencen.dk