Lærere til et arrangement hos Science Talenter.

Talentkonference 2023

Astras årlige Talentkonference afholdes i år torsdag d. 23. november

Mange skoler og gymnasier oplever, at elever med et stort læringspotentiale kan være svære at rumme både fagligt og socialt. Hvordan kan vi blive bedre til at forstå og møde denne gruppe elever? På årets Talentkonference sætter vi spot på, hvordan vi som skole kan hjælpe disse elever med at udfolde deres talent på trods af udfordringerne, og dermed sikre eleverne en bedre trivsel. 

Hør psykolog Dea Francks indsigter vedrørende talentfulde og højtbegavede børn og unge og deres styrker og udfordringer, en viden hun også bringer ind i ministeriets ekspertgruppe om højtbegavede børn. Herefter dykker vi ned i praksiserfaringer fra både grundskoler og gymnasier, der arbejder med talenter samt højtbegavede og dobbelt exceptionelle elever.

Stress er en anden udfordring for nutidens børn og unge. På konferencen vil Helle Hein på baggrund af sin forskning udvide stressbegrebet og sætte spot på, hvordan mangel på mening stresser de unge, der finder motivation, når de udfordrer sig selv maksimalt.

For første gang er danske børn og unges science kapital blevet kortlagt. Forskere fra KU og VIVE fremlægger de spritnye resultater, der bl.a. afdækker, om der er sammenhæng mellem elevernes science kapital og lærernes undervisningspraksis, og vi vil drøfte resultaternes betydning for talentundervisning.

Vi runder dagen af med fokus på faglig begejstring og motivation. Vi tager en tur ud i rummet sammen med Tina Ibsen og henter inspiration fra Science Talenters rumcamps samt Fremtidens rumstation.

Læs mere om konferencen og om tilmelding herunder. Deadline d. 8. nov. 2023.

astra girl

Støttet af

Praktisk info

Dato og sted

Konferencen finder sted torsdag, den 23. november 2023, kl 9.30 - 16.15 hos Science Talenter, Astra, Mærsk McKinney Møller Videncenter 18, 4180 Sorø.

Målgruppe

Alle med interesse for talent og undervisning.

Pris

1.800 kr.

Medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk og Science Talenters Grundskolenetværk har én friplads på konferencen. Medlemmer af Science Talenters Kommunale Talentpakke har to fripladser. Yderligere deltagere med netværksmedlemsskab får 20% rabat på konferencegebyret.

Tilmelding

Tilmelding herunder. Deadline onsdag d. 8. nov. 2023.

astra girl

Tilmelding

Deadline d. 8. nov. 2023.

Hvis du benytter friplads skriv venligst ‘friplads’ i sidste felt (Faktureringsadresse…). Hvis I er flere fra samme skole/gymnasie der deltager, husk da venligst at koordinere brug af friplads.

Deltager og institution

Mie Berggreen Høj

Mie Berggreen Høj

Leder af Team talent - undervisning

Mie er ansvarlig for talentundervisningen i Sorø og har det overordnede ansvar for projekter og fundraising ifm. Science Talenter.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content