Foredrag ved Science Talenter

Certificering – ungdomsuddannelse

Certifikat i science og talent

Vil jeres skole gøre en særlig indsats for, at skolens talentfulde elever bliver udfordret på deres eget niveau, og på at flere elever bliver inspireret til at vælge uddannelse og karriere inden for naturvidenskab? 

Så er det et tegn på, at I deler Science Talenters vision om talentudvikling og fremme af naturvidenskaben.  Skoler, der arbejder for at støtte talentfulde elever og gøre naturvidenskab til et populært karrierevalg, kan søge om at få Science Talenters Certifikat i Science og Talent.

astra girl

En ungdomsuddannelse med certificering får

 • Et fysisk certifikat der attesterer, at gymnasiet er certificeret
 • Et flag der symboliserer, at gymnasiet er certificeret
 • Et digitalt certifikat i form af et banner - til brug på gymnasiets webside og ved gymnasiets markedsføring

 

Derudover får en ungdomsuddannelse, der er certificeret, de samme fordele som et medlemskab af Science Talenters Gymnasienetværk giver.

astra girl

En certificering kræver af skolen

Pris

Prisen for certificeringen er 20.000 kr. om året. Beløbet er momsfritaget.

Deadlines

Vi certificerer skoler løbende. Kontakt Mikkel Heise Kofoed på mhk@astra.dk eller teamleder Mie Høj på mbh@astra.dk for mere information. 

astra girl

En ungdomsuddannelse med talentcertificering skal hvert år have:

 • Mindst én uddannet talentvejleder
 • Talentaktiviteter i naturvidenskab
 • Elever, der deltager i nationale konkurrencer
 • Elever, der deltager i nationale events
 • Elever, der deltager i forløb hos Science Talenter
 • Naturvidenskabelige talentforløb med lokale grundskoler
 • Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter
 • Elever, der skriver SRP/3.årsopgave/større skriftlige opgaver i samarbejde med virksomheder eller universiteter.
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter
astra girl

En ungdomsuddannelse med certificering sikrer som minimum i sin talentstrategi, at:

 • Alle lærere er bevidste om gymnasiets talentstrategi
 • Alle elever kender til gymnasiets talenttilbud
 • Der stadig arbejdes med udviklingen af den naturvidenskabelige didaktiske praksis
 • Alle naturvidenskabelige elever møder naturvidenskabelige rollemodeller hvert år  
 • Alle elever får inspiration til en fremtid med naturvidenskab
 • Der skabes en kultur på skolen, hvor det er cool at være klog
astra girl

Uddybende

Kommentarer til certificeringen

Science Talenter tilbyder en certificering i Science og Talent til de ungdomsuddannelser, der gør en indsats for at styrke science og talent indsatsen lokalt. Certificeringen er en anerkendelse af den store indsats, der bliver lagt, og den sikrer samtidig, at kvaliteten af indsatsen er i top.

For at et gymnasium kan blive certificeret, skal det leve op til en række krav, som vi har uddybet lidt nedenfor.

 • For at en ungdomsuddannelse kan blive certificeret, skal deres talentkoordinator eller lignende have en uddannelse som talentvejleder i gymnasiet. Uddannelsen tilbydes af Science Talenter.

 • Lokale talentaktiviteter på uddannelsen f.eks. faste talenthold i et eller flere naturvidenskabelige fag, talenthold som forberedelse til naturvidenskabelige konkurrencer, små separate naturvidenskabelige talentforløb og lignende.

 • Der findes mange nationale konkurrencer og events, som talentfulde grundskoleelever kan deltage. 

  Eksempler på konkurrencer er Unge forskere, Science Cup, Georg Mohr, Fysik OL, Kemi OL, WRO m.fl.  

  Nationale events kan f.eks. være Forskningens døgn, Naturvidenskabsfestival, Hour of Code, Girls Day in Science m.fl.

 • Science Talenter udbyder både større sammenhængende forløb for enkelte elever såvel som enkeltstående camps inden for de naturfaglige fag. Se aktuelle camps.

 • Ved at lave talentforløb med lokale grundskoler er uddannelsen med til at forankre talentaktiviteterne i nærmiljøet. Dette kan f.eks. være samarbejde om talenterne på tværs af uddannelserne i form af fælles talenthold eller andet, brobygningsaktiviteter hvor talenterne fra gymnasiet komme på besøg ved grundskolerne eller omvendt.

 • Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser såsom universiteter er med til at bygge bro i uddannelseskæden og kan give eleverne en større indsigt i mulighederne og perspektiverne i de naturvidenskabelige fag.

 • Der er naturvidenskabelige processer i de fleste virksomheder såsom i produktion, og det at give eleverne et indblik i disse kan være med til at udvikle elevernes forståelse af, hvad naturvidenskaben også kan være i praksis. Virksomheder kan både være store nationale virksomheder som Novozymes eller Danfoss, men også mindre lokale virksomheder som rensningsanlæg, små ingeniørvirksomheder osv.

 • SRP/3. årsopgaven kan af enkelte elever skrives i samarbejde med eksterne parter. Det at lade elever indgå i samarbejde med virksomheder, universiteter eller Science Talenter kan være med til at styrke elevernes indsigt og forståelse af en kompleks problemstilling og derved øge deres indsigt.

 • Talentstrategien skal ses som en dynamisk størrelse, der forventes at udvikle og ændre sig i kraft med at skolen indsamler erfaringer fra talentaktiviteterne. Derfor skal skolens talentstrategi årligt opdateres af skolen og godkendes af Science Talenter.

30 gymnasier har modtaget
Certifikat i Science og Talent 2022

Aurehøj Gymnasium
Bagsværd Kostskole & Gymnasium 
Borupgaard Gymnasium
Det Internationale Gymnasium, Niels Brock
Gefion Gymnasium
Gl. Hellerup Gymnasium 
H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup-Frederiksberg
H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby
Hasseris Gymnasium
Herlufsholm Skole
Holstebro Gymnasium og HF
Horsens Statsskole
HTX Roskilde
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Køge Gymnasium

NEXT, Sukkertoppen Gymnasium
NEXT, Vibenshus Gymnasium 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Nørresundby Gymnasium & HF
Risskov Gymnasium
Rosborg Gymnasium og HF
Roskilde Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Rødkilde Gymnasium
Sankt Annæ Gymnasium
Skive Tekniske Gymnasium 
Svendborg Gymnasium og HF
Viborg Katedralskole
Aarhus Katedralskole

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content