Nye certificerede skoler

Certificering – grundskole

Certifikat i science og talent

Science Talenter arbejder for, at flere unge talenter oplever at blive udfordret i den daglige undervisning. 

Erfaringer fra forskningen siger os, at talenters interesse for skolen og deres trivsel øges, når de udfordres på et passende kognitivt niveau. Derfor har Science Talenter udviklet en certificering, som danske grundskoler kan tildeles.

En certificering er omfattende, så læs uddybende kommentarer længere nede på siden, eller kontakt Science Talenter, hvis I har spørgsmål.

astra girl

En grundskole med certificering får

 • Et fysisk certifikat, der attesterer, at skolen er certificeret
 • Et flag, der symboliserer, at skolen er certificeret
 • Et digitalt certifikat i form af et banner til brug på skolens webside og ved skolens markedsføring
 • Invitation til videndelings- og netværksmøder

 

Derudover får en grundskole, der er certificeret, de samme fordele som et medlemskab af Science Talenters Grundskolenetværk giver.

astra girl

22 grundskoler er certificeret i Science og Talent 2024

Endrupskolen, Fredensborg
Erritsø Fællesskole, Fredericia
Espergærde Skole, Tibberupskolen, Helsingør
Fjordbakkeskolen, Frederecia
Fælleshåbsskolen, Vejle
Katrinedals skole, København
Kokkedal skole, Fredensborg
Klostermarkskolen, Roskilde
Krogårdskolen, Greve
Langhøjskolen, Hvidovre
Mosedeskolen, Greve
Nordborg Slots Efterskole, Sønderborg
Pilegårdsskolen, Taarnby
Rygaard Skole, Hellerup 
Skals Efterskole, Viborg
Skovlyskolen, Holte
Skt. Josefs Skole, Roskilde
Sorø Privat Skole, Sorø
Trørødskolen, Rudersdal
Ullerup Bæk Skolen, Fredericia
Utterslev Skole, København
Vejle Midtbyskole, Vejle

astra girl

En certificering kræver af skolen

Pris

Prisen for certificeringen er 6.000 kr. om året. Prisen inkluderer både medlemskab af Grundskolenetværket og Certifikat i Science og Talent. Beløbet er momsfritaget.

Deadlines

Vi certificerer skoler løbende. Kontakt Søren Peter Dalby Andersen på spd@astra.dk eller teamleder Mie Høj på mbh@astra.dk for mere information. 

astra girl

En grundskole med talentcertificering skal hvert år have:

 • Talentaktiviteter inden for naturfagene
 • Mindst én uddannet talentvejleder
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter
astra girl

En grundskole, der er certificeret, skal minimum opfylde 3 af nedenstående punkter:

 • Elever, der deltager i nationale naturfagskonkurrencer og eller events 
 • Elever, der deltager i forløb hos Science Talenter
 • Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser om naturfag   
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturfag er i fokus
 • Skolens talenter møder naturfaglige rollemodeller 
 • Udskolingseleverne får inspiration til en uddannelsesfremtid præget af naturvidenskab
astra girl

En grundskole, der er certificeret, sikrer som minimum i sin talentstrategi, at:

 • Talentvejlederen har en løbende dialog med ledelsen og lærerne omkring skolens talentstrategi
 • Alle lærere er bevidste om skolens talentstrategi
 • Talent og talenttiltag tages jævnligt op på lærernes teammøder
 • Der arbejdes på at skabe en kultur, hvor det er cool at være klog
astra girl

Uddybende

Kommentarer til certificeringen

Science Talenter tilbyder en certificering i Science og Talent til de grundskoler, der gør en indsats for at styrke science- og talent-indsatsen lokalt. Certificeringen er en anerkendelse af den store indsats, der bliver lagt, og sikrer også, at kvaliteten af indsatsen er i top.

For at en grundskole kan blive certificeret, skal det leve op til en række krav, som vi har uddybet lidt nedenfor.

 • For at en grundskole kan blive certificeret, skal skolens talentkoordinator eller lignende have en uddannelse som talentvejleder (eller være tilmeldt uddannelsen). Uddannelsen tilbydes af Science Talenter i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

 • Lokale talentaktiviteter på skolen, fx talenthold i et eller flere naturfaglige fag, talenthold som forberedelse til naturfaglige konkurrencer og lignende.

  Hvis man vil have hjælp til at starte talentforløb på gymnasiet, afholder Science Talenter hvert år lærerkurser, hvor der vil være inspiration til konkrete talentforløb.

 • Der findes mange nationale konkurrencer og events, som talentfulde grundskoleelever kan deltage. 

  Eksempler på konkurrencer er Unge forskere, Projekt Edison, Naturfagsmaraton, Danish Entrepreneurship Award, FIRST LEGO League m.fl. 

  Nationale events kan f.eks. være Forskningens døgn, Naturvidenskabsfestivalen, Matematikkens dag, Smart parat svar, Hour of Code, ScienceDøgn, Naturens dag, Girls’ Day in Science, Skoleskak, Kloge Hænder m.fl.

 • Science Talenter udbyder både større sammenhængende forløb for enkelte elever såvel som enkeltstående camps inden for de naturfaglige fag. Se aktuelle camps.

 • Ved at lave talentforløb med lokale ungdomsuddannelser er grundskolen med til at forankre talentaktiviteterne i nærmiljøet. Dette kan f.eks. være samarbejde om talenterne på tværs af uddannelserne i form af fælles talenthold, brobygningsaktiviteter hvor talenterne fra grundskolen kommer på besøg eller lign.

 • Der er naturvidenskabelige processer i de fleste virksomheder, og det at give eleverne et indblik i disse kan være med til at udvikle deres forståelse af, hvad naturvidenskaben kan være i praksis. Virksomheder kan både være store nationale virksomheder som Novozymes eller Danfoss, men også mindre lokale virksomheder som rensningsanlæg, små ingeniørvirksomheder osv.

 • Talentstrategien skal ses som en dynamisk størrelse, der forventes at udvikle og ændre sig i takt med at skolen indsamler erfaringer fra talentaktiviteterne. Derfor skal skolens talentstrategi årligt opdateres og godkendes af Science Talenter.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content