Gå til hovedindhold

Få det praktiske på plads

Explonauten

Har I booket Explonauten - og får I snart besøg? Så find de praktiske oplysninger her. I er også altid velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger. 

Antal klassebesøg

Der skal afvikles 3 klassebesøg per uge - dvs. udlånes Explonauten i en periode på fire uger, forventes det, at der besøges 12 klasser. Hvordan besøgene fordeles på de fire uger er op til den enkelte kommune. Yderligere forventes det, at der afvikles et enkelt fælles arrangement for de elever, som viser særlig interesse. 

Dato for besøg

Aftales med den enkelte kommune individuelt.

Kørekort

Det kræver et normalt kørekort at køre Explonauten.

Ansvar

Da Explonauten er en bil, er den naturligvis udstyret med den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, og en forsikring ved hærværk, tyveri og skader på køretøjet ved anvendelse. Kommunerne der låner Explonauten hæfter for evt. skader, der ikke er dækket af forsikringen, og det forventes, at man passer omhyggeligt på både bil og udstyr. 
Kommunen er tilsvarende ansvarlig for, at udstyret bliver anvendt passende, og ansvaret for eleverne og lærere ved anvendelse af Explonauten pålægger kommunen.

Eksempler 

  • Bil kommer i uheld og fører kommer til skade - hvem har ansvaret? 
    Statens Selvforsikring dækker som en standard ansvar- og kaskoforsikring. Føreren af køretøjet dækkes derfor ikke. Medpassagerer samt andre personer og andre køretøjer/ting dækkes.    
  • Elev ødelægger udstyr - hvem har ansvaret? 
    Ved simpel uagtsomhed dækker skolen (Statens Selvforsikring dækker tingsskader, hvis skaden overstiger skolens selvrisiko på 1 % af deres omsætning). Ved grov uagtsomhed og forsæt er eleven selv erstatningsansvarlig.
  • Elev kommer til skade med udstyret - hvem har ansvaret?
    Hvis der er tale om ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”, hvilket UVM går ud fra, at der er, så dækker Statens Selvforsikring, når en elev kommer til skade.