Gå til hovedindhold

Få besøg af Explonauten

Workshop - August - Explonauten 2019 - ©Astra - Foto: Jakob Vind

Få besøg i jeres kommune af det mobile talentlaboratorium Explonauten og styrk jeres kommunale arbejde med naturfags- og talentindsatsen. 

Explonauten henvender sig til 4. - 6. klasse - også selvom alle i klassen ikke har en talentprofil. Det vigtigste er, at eleverne er nysgerrige og har lyst til at lære noget om naturvidenskab, teknologi, engineering og matematik. 

Sådan foregår et besøg af Explonauten

Før 

Den enkelte kommune udpeger en Explonaut-ambassadør. Kommunal og lokal forankring er vigtig, og derfor er det essentielt med en lokal ankerperson, som kender lokalområdet, skolerne og kulturen. Og som kender det mobile talentlaboratorium, behersker teknikken, kender didaktikken og kender de enkelte forløb. 
Explonaut-ambassadøren får som opstart et tredages kursus hos Astra, hvor der opnås indgående kendskab til udstyr, talenttilgange og de enkelte forløb. 
Selve uddannelsen er gratis.

Under

Først et besøg på skolen, hvor det mobile talentlaboratorium stilles op,
og hele klasser deltager i et forløb om et givet tema med anvendelse af
det udstyr, som det mobile talentlaboratorium har med.

Efter

Efter besøget fortsætter skolerne arbejdet med temaet i form af et talenttilbud til interesserede elever. Dette kan gøres på den enkelte skole eller i samarbejde mellem flere skoler. Afslutningsvis kan man f.eks. i forbindelse med det opfølgende besøg vælge at afvikle et arrangement på et centralt sted, fx ved rådhuset eller på byens torv, hvor eleverne får mulighed for at fremvise deres arbejde. Det opfølgende besøg kan også anvendes som en ‘ekstra’ undervisningsdag for eleverne, som har deltaget i talentforløbet.
Bilen afleveres opryddet og rengjort, sådan at også næste kommune kan have glæde af den.