Gå til hovedindhold

Certificering - Gymnasie

Science Talenter har en vision om, at flere unge talenter bliver udfordret på et passende højt niveau og inspireres til fremtidig valg af uddannelse og karriere i naturvidenskab.

Science Talenter har derfor udviklet en certificering, som tildeles gymnasier med et stærkt fokus på talentudvikling på gymnasiet, der lever op til Science Talenters vision.

 

Et gymnasium med certificering skal hvert år have:

 • Talentaktiviteter i naturvidenskab
 • Elever der deltager i nationale konkurrencer
 • Elever der deltager i nationale events
 • Elever der deltager i forløb hos Science Talenter
 • Naturvidenskabelige talentforløb med lokale grundskoler
 • Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter
 • Elever der skriver SRP/3.årsopgave/større skriftlige opgaver i samarbejde med virksomheder, universiteter eller Science Talenter
   

Et gymnasium med certificering sikrer som minimum i sin talentstrategi, at:

 • Have mindst en uddannet talentvejleder tilknyttet gymnasiets talenttilbud
 • Alle lærere er bevidste om gymnasiets talentstrategi
 • Alle elever kender til gymnasiets talenttilbud
 • Der stadig arbejdes med udviklingen af den naturvidenskabelige didaktiske praksis
 • Alle naturvidenskabelige elever møder naturvidenskabelige rollemodeller hvert år  
 • Alle elever får inspiration til en fremtid med naturvidenskab
 • Der skabes en kultur på gymnasiet, hvor det er cool at være klog


Et gymnasium med certificering får af Science Talenter:

 • Et fysisk certifikat der attesterer, at gymnasiet er certificeret
 • Et flag der symboliserer, at gymnasiet er certificeret
 • Et digitalt certifikat i form af et banner - til brug på gymnasiets webside og ved gymnasiets markedsføring
   

Med certificeringen får gymnasiet yderligere fordelene af Science Talenters Gymnasienetværk, som er:

 • 2 fripladser på lærerkursus i talentpleje 
 • Fortrinsret til at deltage i camps og forløb hos Science Talenter
 • Fortrinsret til at deltage i Science Talenters eksternt finansierede projekter
 • En årlig gratis kursuseftermiddag på gymnasiet
 • En friplads på ScienceTalenters årlige konference i december
 • En friplads på Science Talenters Talentvejlederdøgn (et alumnenetværk for uddannede talentvejledere)
 • Invitation til at deltage i en årlig netværksdag for talentkoordinatorer
 • Invitation til den årlige talentdag
 • Invitation til internationale sciencecamps 
 • Rådgivning i forbindelse med opstart og gennemførsel af science- og talentprojekter
 • 20% rabat på alle andre arrangementer hos Science Talenter


Pris

Prisen for certificeringen er 20.000 kr. om året. Beløbet er momsfritaget.

Uddybende kommentarer til certificeringen

ScienceTalenter tilbyder en certificering i Science og Talent til de gymnasier, der gør en indsats for at styrke science og talent indsatsen lokalt. Certificeringen er en anerkendelse af den store indsats der bliver lagt og sikrer også at kvaliteten af indsatsen er i top.

For at et gymnasium kan blive certificeret skal det leve op til en række krav, som vi har uddybet lidt nedenfor.

For at et gymnasium kan blive certificeret skal deres talentkoordinator eller lignende have en uddannelse som talentvejleder i gymnasiet. Uddannelsen tilbydes af ScienceTalenter, du kan læse mere om den her Talentvejleder i gymnasiet

Et gymnasium med certificering skal hvert år have:

 • Talentaktiviteter i naturvidenskab
  Lokale talentaktiviteter på gymnasiet f.eks. faste talenthold i et eller flere naturvidenskabelige fag, talenthold som forberedelse til naturvidenskabelige konkurrencer, små separate naturvidenskabelige talentforløb o.lign. Hvis man vil have hjælp til at starte talentforløb på gymnasiet, afholder Sciencetalenter hvert forår forløbet Talentpakken, der hjælper med at sætte rammerne for et sådan forløb.
   
 • Elever der deltager i nationale konkurrencer
  Der findes mange nationale konkurrencer, som talentfulde gymnasieelever kan deltage i f.eks. Unge forskere, Science Cup, Georg Mohr, Fysik OL, Kemi OL, WRO m.fl.  
   
 • Elever der deltager i nationale events
  Der findes mange nationale events, som gymnasieelever kan deltage i f.eks. Forskningens døgn, Naturvidenskabs festivalen, Hour of Code, Girls Day in Science m.fl.
   
 • Elever der deltager i forløb hos ScienceTalenter
  Sciencetalenter udbyder forløb for talenthold på gymnasierne såsom Talentpakken, større sammenhængende forløb for enkelte gymnasieelever såsom ScienceTalent Forsker, MasterClass matematik-fysik og Sciencetalent Academy såvel som enkeltstående camps indenfor de naturvidenskabelige fag.
   
 • Naturvidenskabelige talentforløb med lokale grundskoler
  Ved at lave talentforløb med lokale grundskoler er gymnasiet med til at forankre talentaktiviteterne i nærmiljøet. Dette kan f.eks. være samarbejde om talenterne på tværs af uddannelserne i form af fælles talenthold eller andet, brobygningsaktiviteter hvor talenterne fra gymnasiet komme på besøg ved grundskolerne eller omvendt.
   
 • Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser
  Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser såsom universiteter er med til at bygge bro i uddannelseskæden og kan give eleverne en større indsigt i mulighederne og perspektiverne i de naturvidenskabelige fag.
   
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus
  Der er naturvidenskabelige processer i de fleste virksomheder såsom i produktion, og det at give eleverne et indblik i disse kan være med til at udvikle elevernes forståelse af, hvad naturvidenskaben også kan være i praksis. Virksomheder kan både være store nationale virksomheder som Novozymes eller Danfoss, men også mindre lokale virksomheder som rensningsanlæg, små ingeniørvirksomheder osv.
   
 • Elever der skriver SRP/3.årsopgave/større skriftlige opgaver i samarbejde med virksomheder, universiteter eller ScienceTalenter
  SRP/3.årsopgaven kan af enkelte elever skrives i samarbejde med eksterne parter. Det at lade elever indgå i samarbejde med virksomheder, universiteter eller Sciencetalenter kan være med til at styrke elevernes indsigt og forståelse af en kompleks problemstilling og derved øge deres indsigt.
   
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af ScienceTalenter
  Gymnasiets talentstrategi skal ses som en dynamisk størrelse, der forventes at udvikle og ændre sig i kraft med at gymnasiet indsamler erfaringer fra talentaktiviteterne. Derfor skal gymnasiets talentstrategi årligt opdateres af gymnasiet og godkendes af Sciencetalenter.