Gå til hovedindhold

Certificering - grundskole

Science Talenter arbejder for, at flere unge talenter oplever at blive udfordret i den daglige undervisning. Erfaringer fra forskningen siger os, at talenters interesse for skolen og deres trivsel øges, når de udfordres på et passende kognitivt niveau. Derfor har Science Talenter udviklet en certificering, som danske grundskoler kan tildeles.

 

En certificering er omfattende, så læs uddybende kommentarer længere nede på siden, eller kontakt Science Talenter, hvis I har spørgsmål. For at blive certificeret skal følgende krav opfyldes:

En grundskole med talentcertificering skal hvert år have:

 • Talentaktiviteter inden for naturfagene
 • Mindst én uddannet talentvejleder
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter

En grundskole, der er certificeret, skal minimum opfylde 3 af nedenstående punkter:

 • Elever der deltager i nationale naturfagskonkurrencer og eller events 
 • Elever der deltager i forløb hos Science Talenter
 • Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser om naturfag   
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturfag er i fokus
 • Skolens talenter møder naturfaglige rollemodeller 
 • Udskolingseleverne får inspiration til en uddannelsesfremtid præget af naturvidenskab

En grundskole, der er certificeret, sikrer som minimum i sin talentstrategi, at:

 • Talentvejlederen har en løbende dialog med ledelsen og lærerne omkring skolens talentstrategi. 
 • Alle lærere er bevidste om skolens talentstrategi.
 • Talent og talenttiltag tages jævnligt op på lærernes teammøder
 • Der arbejdes på at skabe en kultur, hvor det er cool at være klog.

En grundskole med certificering får:

 • Et fysisk certifikat, der attesterer, at skolen er certificeret.
 • Et flag der symboliserer, at skolen er certificeret.
 • Et digitalt certifikat i form af et banner til brug på skolens webside og ved skolens markedsføring.
 • Invitation til videndelings- og netværksmøder.

Derudover får en grundskole, der er certificeret, de samme fordele som et medlemskab af Science Talenters Grundskolenetværk giver, nemlig:

 • Konkrete ideer til, hvordan talentarbejdet kan blive en del af den inkluderende folkeskole.
 • 1 årlig gratis kursuseftermiddag afholdt hjemme på jeres skole - få inspiration til form og indhold her.
 • 2 årlige fripladser på et lærerkursus i talentpleje.
 • 1 friplads på Science Talenters årlige talentkonference i december.
 • 1 friplads på Science Talenters Talentvejlederdøgn (et alumnenetværk for uddannede talentvejledere)
 • Førsteret til at tilmelde lærere til talentvejleder-uddannelsen.
 • Førsteret til at tilmelde talenter til camps for grundskoletalenter.
 • Førsteret til at deltage i Science Talenters projekter (p.t. drejer det sig om ScienceTalent Mønsterbryder, ScienceTalent Genius og MasterClass Junior).
 • 20% rabat på alle andre arrangementer hos ScienceTalenter.
 • Mulighed for at bruge vores logo og navn ved markedsføring.

Pris

Prisen for certificeringen er 6.000 kr. om året. Prisen inkluderer både medlemskab af Grundskolenetværket og Certifikat i Science og Talent. Beløbet er momsfritaget.

Deadlines

Vi certificerer skoler løbende. Kontakt Søren Peter Dalby Andersen på spd@astra.dk eller teamleder Mie Høj på mbh@astra.dk for mere information. 

Uddybende kommentarer til certificeringen

ScienceTalenter tilbyder en certificering i Science og Talent til de grundskoler, der gør en indsats for at styrke science- og talent-indsatsen lokalt. Certificeringen er en anerkendelse af den store indsats, der bliver lagt, og sikrer også, at kvaliteten af indsatsen er i top.

For at en grundskole kan blive certificeret, skal det leve op til en række krav, som vi har uddybet lidt nedenfor.

Talentvejlederuddannelse

For at en grundskole kan blive certificeret, skal skolens talentkoordinator eller lignende have en uddannelse som talentvejleder (eller være tilmeldt uddannelsen). Uddannelsen tilbydes af Science Talenter, du kan læse mere om den her Talentvejlederuddannelsen

Talentaktiviteter i naturfag

Lokale talentaktiviteter på skolen, fx talenthold i et eller flere naturfaglige fag, talenthold som forberedelse til naturfaglige konkurrencer o.lign. Hvis man vil have hjælp til at starte talentforløb på gymnasiet, afholder Science Talenter hvert år lærerkurser, hvor der vil være inspiration til konkrete talentforløb.

Elever der deltager i nationale konkurrencer

Der findes mange nationale konkurrencer, som talentfulde grundskoleelever kan deltage i f.eks. Unge forskere, Projekt Edison, Naturfagsmaraton, Danish Entrepreneurship Award, FIRST LEGO League m.fl. 

Elever der deltager i nationale events

Der findes mange nationale events, som grundskoleelever kan deltage i f.eks. Forskningens døgn, Naturvidenskabsfestivalen, Matematikkens dag, Smart parat svar, Hour of Code, ScienceDøgn, Naturens dag, Girls’ Day in Science, Skoleskak, Kloge Hænder m.fl.

Elever der deltager i forløb hos ScienceTalenter

ScienceTalenter udbyder både større sammenhængende forløb for enkelte gymnasieelever såsom MasterClass Junior såvel som enkeltstående camps inden for de naturfaglige fag.

Naturvidenskabelige talentforløb med lokale gymnasier/ungdomsuddannelser

Ved at lave talentforløb med lokale ungdomsuddannelser er grundskolen med til at forankre talentaktiviteterne i nærmiljøet. Dette kan f.eks. være samarbejde om talenterne på tværs af uddannelserne i form af fælles talenthold eller andet, brobygningsaktiviteter hvor talenterne fra grundskolen kommer på besøg eller lign.

Samarbejde med virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus

Der er naturvidenskabelige processer i de fleste virksomheder såsom i produktion, og det at give eleverne et indblik i disse kan være med til at udvikle elevernes forståelse af, hvad naturvidenskaben også kan være i praksis. Virksomheder kan både være store nationale virksomheder som Novozymes eller Danfoss, men også mindre lokale virksomheder som rensningsanlæg, små ingeniørvirksomheder osv.

En opdateret talentstrategi, som er godkendt af ScienceTalenter

Talentstrategien skal ses som en dynamisk størrelse, der forventes at udvikle og ændre sig i takt med at skolen indsamler erfaringer fra talentaktiviteterne. Derfor skal skolens talentstrategi årligt opdateres og godkendes af ScienceTalenter.