Gå til hovedindhold

Tilmelding til Science Talent Klima 2021/22

Klimaændringer

Et forløb for gymnasieelever med interesse for klima - hvad er problemet og hvad er løsningerne. Et 1,5 årigt forløb med opstart i 2. STX/HTX.


Er du optaget af, hvordan Jordens klima ændrer sig? Interesserer du dig for klimadebatten, og undrer du dig nogle gange over formidlingen af klimaforandringerne, forskernes viden versus de politiske og teknologiske tiltag? I dette forløb vil du have mulighed for at gå i dybden med klimaforandringerne - primært de naturvidenskabelige og teknologiske elementer af klimaforandringerne. Vi har på forløbet et tæt samarbejde med klima-uddannelserne på både DTU og KU.

Forløbet består af fire camps. De første tre camps er fordelt over skoleåret 2021/22, og den sidste camp ligger i begyndelsen af skoleåret 2022/23. Alle 4 camps varer tre dage (to overnatninger).

Læs mere om det faglige indhold her Science Talent Klima

Målgruppe

Målgruppen er 2. g’er på en gymnasial uddannelse (STX/HTX). Det er en forudsætning at deltagerne har science-fag og at de har interesse i at debattere. Der er et begrænset antal pladser.

Forløbet har bl.a. til formål at uddanne deltagerne til klimaeksperter, som kan tage klimadebatten op ude på grundskoler. Deltagerne skal derfor have lyst til at arbejde med at debattere og mod på at tage ud på en skole og udfolde debatten sammen med grundskoleeleverne!

Dato og sted

Camp 1: 4. - 6. oktober 2021
Camp 2: 12. - 14. januar 2022
Camp 3: 28. - 30. marts 2022
Camp 4: august/september 2022 - dato ikke fastsat endnu

Camp-forløbene afholdes hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Pris

Prisen for medlemmer af Science Talenters Gymnasienetværk er prisen på vej .. (vi afventer svar fra fonde)

For ikke-medlemmer er prisen 6.000 kr. pr. talent for forløbet.
Prisen dækker udgifter til forplejning, overnatning og div materialer på de 3 camps. Beløbet er momsfritaget.

Mere information

Kontakt Maya Høffding Nissen på mhn@astra.dk for yderligere info.

Tilmelding til årgang 2021/2022

Vi vil gerne sikre, at så mange af vores medlemmer som muligt får plads på forløbet. Vi kan derfor ikke garantere plads til alle, hvis I tilmelder mange talenter fra samme gymnasium. Efter deadline på tilmelding får I besked om optagelse på forløbet.

I skal ikke vælge hold til eleverne, med mindre at der er en elev, som allerede nu har et gyldigt ønske, om at deltage på et hold frem for et andet. I så fald bedes I notere hold-ønske under bemærkninger nederst i tilmeldingsformularen. 

Tilmelding herunder. Deadline er den 15. juni 2021.

Elever