Gå til hovedindhold

Camp om matematiske tricks og uendelighed - 2. og 3.g'ere

Matematik tricks illustration

 

Camp om matematiske tricks og uendelighed

"Helheden er større end delen" skrev Euklid for omkring 2400 år siden. Men der er lige så mange lige tal, som der er naturlige tal - så noget stemmer ikke. Denne camp skal hjælpe dig med at få begreb om uendelighed, også selv om begrebet overskrider alt, hvad vi kender fra den fysiske verden.

Eksempler på uendelighed
Der er uendeligt mange decimaler i π. 

Nogle gange kan man lægge uendeligt mange tal sammen, og nogle gange kan man ikke. Når man lægger talrækken 1/2 + 1/4 + 1/8 ... sammen, giver det 1. men hvis man lægger 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 ... sammen, får man ikke et fornuftigt tal ud af det.

Der er uendeligt mange hele tal. Der er lige så mange brøker, som der er hele tal. Men der er flere reelle tal mellem 0 og 1, end der er brøker eller hele tal.

Undersøgelser af uendelighed
Nogle spørgsmål om uendelighed kan besvares ved hjælp af tænkning. F.eks. ved vi, at der er uendeligt mange primtal, og allerede Euklid kendte beviset for dette faktum.

Andre spørgsmål er stadig ubesvarede. F.eks. vides det ikke, om de mulige cifre 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9 optræder lige mange gange i decimaludviklingen af π.

Man kan undersøge sådanne spørgsmål ved at tænke sig om og bruge logiske ræsonnementer, der også var tilgængelige for de gamle grækere. Eller man kan gå eksperimentelt til værks og bruge computerberegninger, som først er blevet mulige inden for de sidste 50 år.

Metoder, emner og foredrag
På campen kommer du både til at bruge papir, blyant og din sans for argumentation, og du kommer til at eksperimentere med computeren. Vi skal tale om legoklodser og taxa’er og om tal og former. Der kommer foredrag af både en forsker og en studerende. Og hvem ved, måske får du en idé til 3.g opgaven?

Tid og Sted

Campen afholdes mandag den 12. december kl. 10.00 til onsdag den 14. december kl. 15.00 hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø. 

Målgruppe

2. og 3.g’ere med kendskab til differentialregning, smag for matematik og appetit på sære symboler og snedige tricks.

Pris

Prisen er 1250 kr. pr. deltager og inkluderer fuld forplejning, alle materialer og en Science Talent T-shirt. Beløbet er momsfritaget.

Der kan maksimalt deltage 4 talenter fra hver skole. Medlemmer af vores netværk har fortrinsret til pladserne og får 20% rabat. 

Hvis andre end skolen vil tilmelde talenter, skal faktureringsoplysninger samt tilknytningsforhold oplyses under bemærkninger i tilmeldingsformularen.

Kontakt

For mere information kontakt campleder, Terese Nielsen, på tmn@astra.dk

Tilmelding

Tilmelding herunder. Deadline for tilmelding er fredag den 25. november 2022

Deltager

Skole og kontaktperson


Bemærk: Ved forældrebetaling skal den betalende forælder i nedenstående felter oplyse eget navn, e-mail, telefon og adresse med henblik på fakturering. I bemærkningsfeltet skrives "forældrebetaling".