Gå til hovedindhold

Andre talenttilbud i DK

Gæster til Science i Forum - Unge Forskere 2018 -  ©Astra - Foto: Sanne Vils Axelsen

 

For grundskoleelever
 

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

UNF er en frivillig forening, hvis formål er at formidle og udbrede interessen for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi - især blandt unge. Dette sker gennem bl.a. foredrag, workshops, studieture og ScienceCamps arrangeret af frivillige unge. 

Junior Talent

Junior Talent er et gennemprøvet talentkoncept, som retter sig mod de fagligst dygtige elever i grundskolen. Konceptet rummer et bredt sammensat fagligt program, som dækker over seminarer inden for samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige fag. En talentorienteret brobygning mellem grundskole og gymnasium, der kvalificerer eleven til at træffe et sikkert uddannelsesvalg.

TalentCampDK

TalentCampDK udfordrer de dygtigste elever i grundskolen!

TalentCampDK er en skoleforening, der arbejder med at tilbyde faglige udfordringer via talentcamps til de dygtigste elever i 7. - 9. klasse i matematik, dansk og engelsk.

Videnskabsklubben

Videnskabsklubben er et gratis fritidstilbud til børn og unge.

I Videnskabsklubben underviser gymnasieelever, såkaldte seniormentorer, folkeskoleelever fra 4., 5. og 6. klasse i forskellige naturvidenskabelige programmer.

De yngre elever kaldes miniforskere.

Gymnasieeleverne får hjælp af elever fra 8. og 9. klasse, som kan få forskellig grad af ansvar, alt efter hvad de har lyst til. Udskolingseleverne kaldes juniormentorer.

Der er ingen lærere tilstede, mens undervisningen finder sted, og der er ingen konkurrence eller karakterer. Det hele går ud på at have det sjovt sammen, udvikle venskaber og skabe begejstring for naturvidenskaben. Undervejs lærer børnene om kritisk tænkning, videnskabelig metode og om den nyeste forskning inden for forskellige områder af naturvidenskaben.

Coding Pirates

Coding Pirates er en forening, som vil fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates-afdelinger. Coding Pirates sigter efter at skabe innovative produktudviklere.

DigiPippi Klub

DigiPippi Klub er et tilbud for piger i alderen 7-13 år, som gerne vil hygge med IT og veninder

DigiPippi Klub er en sjov, hyggelig og anderledes måde at hygge med andre piger på.

Ved hjælp af pigernes egne interesser, leger vi med forskellige former for teknologi. Alle rollemodellerne, de frivillige, er seje kvinder som elsker teknologi og alt muligt andet.