Gå til hovedindhold

Lokalt talenttilbud om Georg Mohr konkurrencematematik

 

Vil I på jeres skole prøve kræfter med at inddrage Georg Mohr konkurrencens opgaver i matematikundervisningen? Vil I udvide lærernes værktøjskasse og stimulere interessen for matematik blandt jeres dygtige udskolingselever? Så er Science Talenters Blended Learning tilbud om Georg Mohr opgaver noget for jer. Tilbuddet består af en kort online lærerintro samt et to-dages online undervisningsforløb for elever under vejledning af en lærer fra skolen.


Hvert år udarbejder Georg Mohr arbejdsgruppen et sæt hjernevrideropgaver, som kan løses ud fra grundskolens matematik - hvis man vel at mærke får den rigtige ide. Disse opgaver er tilgængelige online og kan hentes frit. Med Science Talenters Blended Learning tilbud får en eller flere matematiklærere en introduktion til opgaverne, og en lille gruppe af skolens matematikinteresserede udskolingselever får en smagsprøve på, hvad matematik også kan være. Opgaverne styrker deres blik for den gode idé, det stringente argument og stimulerer deres interesse.

Online lærer-intro d. 27. okt. 2021 kl 15-16
Tilbuddet indledes med en times online introduktion til læreren, hvor vi diskuterer forskelle og ligheder mellem konkurrencematematik og standard eksamenssæt med henblik på at kunne hjælpe og vejlede dygtige matematikelever. Dette finder sted onsdag 27. okt. kl. 15-16.

Online undervisning for eleverne d. 1.-2. nov. - begge dage fra 8.15 - 11.15
Mandag-tirsdag den 1.-2. november kl. 8.15-11.15 modtager en mindre gruppe dygtige og interesserede matematikelever fra 8.-9. klasse online undervisning i et klasselokale lokalt på jeres skole.

I undervisningen introduceres Georg Mohr opgaver, og vi diskuterer tips og tricks til løsningen. Eleverne vil også blive trænet i argumentation og fremlæggelse, ligesom vi vil diskutere typiske deldiscipliner inden for matematik (ligningsløsning, geometri, sandsynlighedsregning mm.) og deres ligheder og forskelle. Der vil være afbræk, hvor der regnes opgaver med støtte fra den lokale matematiklærer.

Eleverne skal regne med ca. 30 minutters hjemmearbejde mellem de to undervisningsdage.

Krav til undervisningen mandag-tirsdag
Eleverne fra skolen skal sidde samlet i et lokale med en lærer fra jeres skole til at vejlede dem. De skal have adgang til hver deres computer.

Undervisningen vil være en blanding af online oplæg, online klassediskussion, lokal opgaveregning og online gruppearbejde på tværs af skoler. 

Digital platform

Lærer-intro'en gennemføres over Google Meet. Introen giver lærerne et overblik over opgavesæt til Georg Mohr konkurrencens første runde, typiske løsningsstrategier og sammenligning med et standard eksamenssæt til FP9 i færdighedsregning.

Blended Learning for elever foregår dels som online undervisning over Google Meet, afbrudt af perioder med opgaveregning i grupper i klassen med vejledning af den lokale lærer og mulighed for online hjælp fra Science Talenter.

Tid 

Online lærerintro den 27. oktober kl 15.00 - 16.00

Online undervisning for eleverne den 1.-2. november 2021, kl 8.15 - 11.15

Målgrupper

Lærermålgruppen er matematiklærere, der gerne vil øge deres repertoire til undervisning af dygtige elever.

Elevmålgruppen er elever fra 8.-9. klasse, der har mod på ikke-rutineprægede matematikopgaver, der kun kan løses ved at få en lys ide og tænke logisk.

Pris

Gratis - støttet af Novo Nordisk Fonden

Mere information

Skriv til campleder Terese Nielsen på tmn@astra.dk, hvis du har spørgsmål til campens indhold.

Tilmelding

Tilmelding herunder.

I kan maks tilmelde 10 elever pr skole, og der er plads til et begænset antal skoler efter først til mølle-princippet. Hvis vi bliver fuldt booket, vil vi informere om det her på siden, således at I ikke tilmelder jer forgæves. 

I denne tilmelding skal I skrive hvor mange elever I regner med at deltage med. Ultimo oktober vil vi bede om navne og emails på eleverne. 

Deadline for tilmelding er onsdag den 13. okt. 2021