fokus*
venskab*
viden*

Science fra Sorø

Livestreaming om Power2X og energiøer d. 10. marts

 
Fredag den 10. marts kl 10.00 - 11.30 inviterer vi dig og dine gymnasie-elever til livestreaming om fremtidens grønne energiforsyning. Vi har to danske eksperter i studiet som præsenterer både udfordringerne i nutidens energisystem og de mulige løsninger.
 
Med 'Science fra Sorø' får eleverne mulighed for at møde forskere der fortæller om ny og aktuel forskning. Det foregår som en online streaming direkte hjemme i klasselokalet - nemt og ligetil.

Nyhed

Aktuelle camps

Talentudviklende miljøer

Sæt talentarbejdet på dagsordenen

Talenter har brug for de rette rammer, for at udvikle sig og trives. Erfaringer fra forskningen siger os, at talenters interesse for skolen og deres trivsel øges, når de udfordres på et passende kognitivt niveau.

Science Talenter tilbyder kompetenceløft til lærere, der gerne vil bliver endnu skarpere til at møde, udfordre og udvikle naturfaglige talenter.

Samtidig støtter vi hele skoler i at skabe talentudviklende læringsmiljøer. De bedste resultater opstår nemlig, når talentudviklingen er organisatorisk forankret.

Talentnetværk

Bliv medlem af talentnetværk som enten grundskole eller ungdomsuddannelse, og få adgang til inspiration, kompetenceudvikling og særtilbud på camps og forløb. 

 

I fokus

Dansk Talentnetværk etablerer sig formelt og underskriver et fælles Charter med henblik på at fremme kendskabet til talenter og talentudvikling.
Gratis online ressourcer om simuleringer. Med simuleringer kan eleverne eksperimentere sig til en bedre forståelse af matematiske begreber. 

De støtter os

Science Talenter samarbejder med mange aktører både nationalt og internationalt. Tak til alle jer, der gør det muligt.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.