Aktuelle camps

Talentudviklende miljøer

Sæt talentarbejdet på dagsordenen

Talenter har brug for de rette rammer, for at udvikle sig og trives. Erfaringer fra forskningen siger os, at talenters interesse for skolen og deres trivsel øges, når de udfordres på et passende kognitivt niveau.

Science Talenter tilbyder kompetenceløft til lærere, der gerne vil bliver endnu skarpere til at møde, udfordre og udvikle naturfaglige talenter.

Samtidig støtter vi hele skoler i at skabe talentudviklende læringsmiljøer. De bedste resultater opstår nemlig, når talentudviklingen er organisatorisk forankret.

Talentnetværk

Bliv medlem af talentnetværk som enten grundskole eller ungdomsuddannelse, og få adgang til inspiration, kompetenceudvikling og særtilbud på camps og forløb. 

 

I fokus

Dansk Talentnetværk etablerer sig formelt og underskriver et fælles Charter med henblik på at fremme kendskabet til talenter og talentudvikling.

Vidensdeklaration

Faglige udfordringer på camps
og en stærk talentkultur på skolerne

Science Talenter arbejder for at stimulere interessen for naturvidenskab hos engagerede elever i grundskolen og gymnasiet, og for at fastholde interessen for naturvidenskab i den daglige undervisning. Science Talenter er en del af talentindsatsen i Astra – det nationale naturfagscenter.

De støtter os

Science Talenter samarbejder med mange aktører både nationalt og internationalt. Tak til alle jer, der gør det muligt.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.