Gå til hovedindhold

Science Talenter og UCC's Talentvejlederuddannelse

Mangler din skole tilbud til de dygtigste elever? Interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så deltag i Science Talenters og UCC's talentvejlederuddannelse for grundskolelærere. 

Talentvejlederuddannelsen indeholder 2 moduler, løber over ét år og giver samlet 20 ECTS-point. 

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i grundskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • vejlede kolleger i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

 

1. modul "Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever" udbydes nu - deadline den 15. maj 2017


På 1. diplommodul er omdrejningspunktet udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv:

  • Som studerende på modulet bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.
  • Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever.
  • Du bliver sammen med ledelsen i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

Undervisningen og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.
Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen og giver 10 ECTS-point.

Målgruppe

Lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever.

Tid og Sted

18. - 20. september 2017 
22. - 24. november 2017 

Modulet afsluttes med en kort skriftlig opgave, der afleveres medio december 2017, kombineret med en mundtlig eksamen medio januar 2018. Undervisning og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

Pris, tilmelding og mere info

Tilmelding til 1. modul foregår via UCC's hjemmeside. Deadline er den 15. maj 2017

Læs mere om 1. modul, pris og tilmeld dig her på UCC's hjemmeside

Efter eksamenerne på 1. modul i juni 2016 udtaler censor: 

"Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksisanvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!" 
 
Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d., Aalborg Universitet

Uddannelsen af det igangværende hold (2016-17) sker i samarbejde med UCC. Det består af 3 moduler og er støttet af A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. Læs mere om projektet Talentvejlederuddannelsen 2015-17 herunder.