Gå til hovedindhold

Science Talenters og UCC's talentvejlederuddannelse

Mangler din skole tilbud til de dygtigste elever? Interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så deltag i Science Talenters og UCC's talentvejlederuddannelse for grundskolelærere. 


Uddannelsen består af 3 moduler, forløber over 1½ år og giver 20 ECTS-point.

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

  • Identificere og udfordre talenterne i folkeskolen
  • Samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • Vejlede kolleger i talentarbejdet
  • Igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

Hent her er en beskrivelse af indholdet på de 3 moduler på den igangværende uddannelse som løber fra primo 2016 – 2017.

Efter eksamenerne på 1. modul i juni 2016 udtaler censor

"Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksis-anvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!" 
Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d (Aalborg Universitet)Content}

Uddannelsen er støttet af A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.