Gå til hovedindhold

Science Talenter og UCC's Talentvejlederuddannelse

Mangler din skole tilbud til de dygtigste elever? Interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så deltag i Science Talenters og UCC's talentvejlederuddannelse i 2 moduler for grundskolelærere. 

Talentvejlederuddannelsen løber over ét år og giver samlet 20 ECTS-point. 

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i grundskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • vejlede kolleger i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler
     

1. modul, 'Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever', udbydes nu - deadline for tilmelding er 15. maj 2017
 

På 1. diplommodul er omdrejningspunktet udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv:

  • Som studerende på modulet bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.
  • Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever.
  • Du bliver sammen med ledelsen i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

Undervisningen og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.
Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen og giver 10 ECTS-point.

Målgruppe

Lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever.

Tid og Sted

18. - 20. september 2017 
22. - 24. november 2017 

Modulet afsluttes med en kort skriftlig opgave, der afleveres medio december 2017, kombineret med en mundtlig eksamen medio januar 2018. Undervisning og internat foregår hos Science Talenter i Sorø.

Tilmelding og mere info

Læs mere om 1. modul og tilmeld dig her på UCC's hjemmeside

Efter eksamenerne på 1. modul i juni 2016 udtaler censor: 

"Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksisanvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!" 
 
Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d., Aalborg Universitet

Uddannelsen af det igangværende hold (2016-17) sker i samarbejde med UCC. Det består af 3 moduler og er støttet af A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. Læs mere om projektet Talentvejlederuddannelsen 2015-17 herunder.