Gå til hovedindhold

SRP-projekt hos Science Talenter

Forsøg med impulsmoment

SRP-projekt ved Science Talenter, 2017

ScienceTalenter udbyder igen i år en række studieretningsprojekter, hvor talenter tilbydes kompetent og engageret vejledning inden for områder, hvor vi både selv er eksperter eller tilbyder adgang til et netværk af eksperter. Det giver en unik mulighed for at lave et studieretningsprojekt på højt fagligt niveau.

Tilbuddet er kun for medlemmer af ScienceTalenters Gymnasienetværk. Hvert medlem kan ansøge om to pladser.

Hvad tilbyder ScienceTalenter dig?

I forbindelse med projektskrivningen vil du modtage:

 • Sparring og undervisning inden for det valgte emne
   
 • Mulighed for at bruge ScienceTalenters laboratorier i Sorø til at lave forsøg. Vi har udstyr og faciliteter, som giver dig mulighed for at lave forsøg, som du som regel ikke vil have mulighed for at lave på skolen
   

Emner for SPR 2017/18

I år udbyder vi tre nedenstående emner: 

Raketter

I forbindelse med raketter kan vi primært tilbyde forsøg med modelraketter. De flyver på modelraketmotorer med sort krudt, som har en veldefineret thrust-kurve, og de kan typisk accelerere en 35 grams-raket op på 120 km/t, hvorefter den falder/"coaster" op i ca. 75 meters højde. Her udløser den en faldskærm, og kommer med ned terminalhastigheden.

En SRP inden for dette emne i fysik/matematik kan omfatte:

 • "Simple" beregninger, a la "Hvis vi tilfører en masse på m kg en total impuls på I kg·m/s, vil den få hastigheden v m/s og komme op i højden h m.
 • Måling af disse størrelser med en lille datalogger (https://www.jollylogic.com/public/JollyLogicAltimeterTwo-Gen2-V4web.pdf)
 • Sammenligning af de beregnede og målte værdier, og opdagelsen af, at man ikke kan se bort fra luftmodstanden
 • Måling af rakettens dragkoefficient i vindtunnel 
 • Simulering af rakettens flyvning med simulator, der tager højde for luftmodstanden
 • Udvikling af egen numeriske simulering, evt. i Excel eller andet regneark, eller programmering (kræver nok lidt erfaring)

Vi har færdige modelraketter, men eleven kan også bygge sin egen. Vi har præfabrikerede modelraketmotorer med forskellige totalimpulser og faldskærmsudløsningstider. Vi har en vindtunnel.

Teoretisk ville eleven også kunne udlede raketligningen ud fra impulsbevarelse, hvilket jo er en fin øvelse i integralregning.

Medicin og parasitter

Malaria slår mere end 2 millioner mennesker ihjel hvert år i troperne. Det er selvsagt både en personlig og samfundsmæssig katastrofe. Det er til gengæld også en naturvidenskabelig udfordring af aflure malariaparasitten således af man kan sætte effektivt ind mod den.

En SRP inden for dette emne kan i Biologi/Kemi eller Biotek omfatte:

 • Gå i dybden med parasittens livscyklus
 • Fremstille egen medicin (quinin) og sammenligne med kommercielle produkter
 • Syntetisere Chalcon som er et kommercielt produkt
 • Undersøge hvordan parasitten ændrer sammensætningen af gener hos mennesker

Syntese af organiske farvestoffer

Organiske stoffer kan indeholde konjugerede dobbeltbindinger. Jo flere dobbeltbindinger der er i systemet desto længere er bølgelængden af det absorberede lys. Bliver systemet stort nok, vil det begynde at absorbere lys i den synlige det af spektret og man har et farvestof.

En SRP inden for dette emne kan i kemi og fysik omfatte:

 • Syntese af indigo, Orange II eller andre azofarver
 • Måling af udbytte og renhed
 • Spektroskopi
 • Spektrofotometri og Lambert-Beers lov
 • Subtraktiv og additiv farvedannelse


Fælles introdag den 9. nov. 2017

Alle elever, der skal arbejde med et studieretningsprojekt hos ScienceTalenter, mødes til en fælles introdag hos Science Talenter, Mærsk Mc-Kinney Mølles Videncenter i Sorø onsdag d. 9. november, kl. 10 - 16.

Ansøgning og deadline

For at kunne komme i betragtning skal du for det første indstilles af din lærer.  Derefter skal du udfylde ansøgningen via formularen herunder. 

Deadline for ansøgningen er den 27. oktober 2017

Mere information?

Har du eller din lærer spørgsmål er I velkomne til at kontakte projektleder, Mikkel Kofoed, mhk@astra.dk 

 

Deltager

Skole og kontaktlærer